Kamperen bij de boer

In de vakantieperiode pakken veel jongeren hun tentje en gaan kamperen bij de boer. Een leuke manier om eens (dicht bij huis) met vrienden op vakantie te gaan, in plaats van met je ouders. Samen met de jongeren, ouders, boeren en veiligheidsdiensten zorgen we ervoor dat kamperen bij de boer een leuke en veilige zomeractiviteit blijft voor alle jongeren in onze gemeente. 

Op deze pagina vind je meer informatie over kamperen bij de boer. En de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Reusel-De Mierden.

Ontheffing voor kamperen bij de boer aanvragen

Algemene richtlijnen

 • Kamperen bij de boer is alleen toegestaan in de periode 1 juni tot en met 31 augustus en mag geen commerciële activiteit zijn;
 • Het is verboden om grote feesten op het kampeerterrein te houden;
 • Bij droogte is het verboden om vuurkorven en andere vormen van open vuur op de kampeerplek te hebben.

Richtlijnen voor jongeren en ouders

 • Jongeren en ouders maken zelf onderling goede afspraken over de regels tijdens het kamperen en zorgen dat ze ook elkaars contactgegevens en dat van de grondeigenaar hebben;
 • Het aantal kampeerders per locatie is maximaal 12 personen;
 • Het aantal kampeertenten waarin overnacht wordt is maximaal drie. Alleen het overnachten in tenten of vouwwagen of caravan is toegestaan, niet in opleggers, vrachtauto’s of andere voertuigen;
 • Er mag één verblijfstent geplaatst worden, welke aan minimaal twee zijden open is;
 • Jongeren en hun ouders zijn ervan op de hoogte dat jongeren onder de 18 jaar strafbaar zijn als ze alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke locaties. Wanneer jongeren onder de 18 jaar toch alcoholhoudende drank nuttigen op de kampeerlocatie, kan de ontheffing worden ingetrokken.

Richtlijnen voor de grondeigenaar

 • De grondeigenaar vraagt hij bij de gemeente een ontheffing aan van het verbod om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd (artikel 4:18 APV). Op de website van de gemeente (www.reuseldemierden.nl) is hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar. Een papieren versie is op te vragen via 0497-650 650 of gemeente@reuseldemierden.nl;
 • De grondeigenaar registreert de persoonsgegevens van de kampeerders (volledige naam, geboortedatum en woonadres) en zorgt dat hij de contactgegevens heeft van kampeerders én ouders, zodat bij problemen ouders direct benaderd kunnen worden;
 • De grondeigenaar heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om sociale controle. Het is belangrijk dat  klachten uit de buurt worden opgepikt en teruggekoppeld naar kampeerders en hun ouders. Ook brengt de grondeigenaar de gemeente hiervan op de hoogte;
 • De grondeigenaar is ervan op de hoogte dat jongeren onder de 18 jaar strafbaar zijn als ze alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke locaties. Wanneer jongeren onder de 18 jaar toch alcoholhoudende drank nuttigen op de kampeerlocatie, kan de ontheffing worden ingetrokken. De jongeren, maar ook de grondeigenaar, handelen dan in strijd met de APV en/of het bestemmingsplan.

De rol van de politie

 • De inzet van de politie is primair gericht op de openbare weg en op excessen en strafbare feiten die zich daar voordoen, maar de politie is ook bevoegd om kampeerlocaties te bezoeken. Dit kan vanzelfsprekend naar aanleiding van meldingen of het constateren van overlast maar kan ook preventief plaatsvinden;
 • De politie treedt actief op bij openbare dronkenschap en alcoholgebruik en meldingen van overlast;
 • Bij het plegen van strafbare feiten door minderjarigen worden ouders in kennis gesteld en wordt een zorgmelding gemaakt. Afhandeling vindt plaats via HALT;
 • Bij het plegen van strafbare feiten door meerderjarigen wordt proces-verbaal opgemaakt.

De rol van de gemeente

 • De gemeente neemt aanvraag voor ontheffing in behandeling en toetst deze aan de richtlijnen. De gemeente wijst een ontheffingsaanvraag af of stelt nadere voorwaarden indien de verwachting is dat de aanwezigheid van kampeerders op een bepaalde locatie leidt tot overlast dan wel tot andere problemen voor de omgeving;
 • De gemeente fungeert als contactpersoon voor grondeigenaren;
 • De gemeente informeert de politie over de kampeerlocaties en gegevens van de kampeerders;
 • De gemeente informeert ouders/verzorgers van minderjarige kampeerders over het maken van goede onderlinge afspraken, waarbij gewezen wordt op de kwetsbaarheid van deze kinderen;
 • Op initiatief van de gemeente worden het verloop van de kampeerperiode en deze richtlijnen, gelet op ieders rol en verantwoordelijkheden, jaarlijks na afloop van de kampeerperiode geëvalueerd.

Alcohol- en drugsgebruik tijdens het kamperen

Jongeren vinden het belangrijk om met leeftijdsgenoten om te gaan. Ze willen zich losmaken van hun ouders en dat is normaal. Experimenteren met verslavende middelen is daar vaak een onderdeel van. Jongeren drinken eens een biertje, or roken een sigaret of een joint. Dat is ongezond en kan tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom streven wij naar een samenleving waarin geen enkele jongere alcohol of verdovende middelen gebruikt. 

Ook tijdens het kamperen bij de boer kwam overmatig drankgebruik voor. Hierbij kwamen jongeren soms in aanraking met de politie. Door de inspanningen van alle kampeerpartners gezamenlijk: jongeren en hun ouders, grondeigenaren, politie en gemeente, is het aantal excessen in de afgelopen jaren teruggelopen. Dit willen we graag zo houden. Een goede samenwerking tussen alle kampeerpartners is daarbij erg belangrijk. Om incidenten te voorkomen, zijn bovenstaande richtlijnen opgesteld.

Flyer 'Tips voor ouders'

Daarnaast hebben ouders een flyer met tips ontvangen die je helpen omgaan met jongeren die (willen) experimenteren met drank en drugs. Heb je de flyer niet ontvangen of ben je hem kwijt? Lees de flyer dan via onderstaande knop. 

Lees de flyer

Folder 'Jongeren en experimenteergedrag'

Ben jij de ouder/verzorger van een tiener of puber? En wil je meer weten over de experimenteerdrang van jongeren en hoe jij daarmee om kunt gaan? Lees dan de folder 'Jongeren en experimenteergedrag' hieronder. Of kijk voor meer informatie op kempenbranie.nl.

Lees de folder

Contactpersonen

Afdeling Bedrijfsvoering, team Concern & control

Heeft deze informatie u geholpen?