Kleine Hoeven II

Kleine Hoeven II

We breiden bedrijventerrein Kleine Hoeven in Reusel uit met een tweede fase. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Kleine Hoeven II.

Het gaat goed met de economie in onze gemeente. De bedrijven in onze kernen blijven groeien. En er komen ook nieuwe bedrijven bij. Om genoeg ruimte te bieden aan al die nieuwe en bestaande bedrijven, breiden we het bedrijventerrein Kleine Hoeven in Reusel uit. 

Op Kleine Hoeven fase II komt er ruimte voor ongeveer 17-19 kavels, variërend in grootte tussen de één- en vijfduizend vierkante meter. Daarnaast legt Enexis op dit terrein een nieuw middenspanningsstation aan, waardoor de elektriciteitsvoorziening in de regio zal verbeteren.

In onderstaande column geeft wethouder Frank Rombouts een terug- en vooruitblik op de ontwikkeling van Kleine Hoeven II.

Column over Kleine Hoeven II in de Uitstraling

 • Door: Wethouder Frank Rombouts
 • Datum: 19 januari 2024

Overal in De Kempen worden nog steeds kavels op de bedrijventerreinen verkocht aan ondernemers die behoefte hebben aan meer ruimte voor hun bedrijven; de economie draait prima en de behoefte aan bedrijfsgronden is en blijft volgens de laatste prognoses onverminderd groot. Daardoor zijn op zowel op het Kempisch BedrijvenPark (KBP) als in onze eigen gemeente de bedrijfskavels uitverkocht. Om ondernemers ruimte te kunnen bieden zullen we dus nieuwe bedrijventerreinen moet ontwikkelen. Onze gemeente is daarom van plan om het bedrijventerrein Kleine Hoeven in Reusel aan de zuidzijde uit te breiden met Kleine Hoeven fase II. Zo kunnen we aan de toekomstige vraag blijven voldoen. Ook biedt de uitbreiding van het bedrijventerrein Kleine Hoeven mogelijkheden om bedrijven te verplaatsen die op dit moment niet meer op de juiste plek in de gemeente zijn gevestigd.

Op 18 december van het vorig jaar is het concept-bestemmingsplan voor de uitbreiding van Kleine Hoeven juridisch en planologisch mogelijk gemaakt. Er zijn wel nog wat problemen op te lossen, zoals een nieuw foerageergebied vinden voor een steenuil en het verkrijgen van een stikstofvergunning, maar dat lijkt prima oplosbaar.

Het nieuw te ontwikkelen gebied beslaat een kleine zeven hectare waarvan iets meer dan vier en een halve hectare uitgegeven kunnen worden. Ook ontwikkelt de gemeente, naast de benodigde wegen, twee hectare groen, waarbij er vooral aan de zuid- en oostzijde brede groenstroken komen.

Verder moeten we ook ongeveer twee en een halve hectare groen aankopen als nieuw foerageergebied voor de steenuil. Kortom: er komt veel groen terug voor dit nieuwe bedrijventerrein.

De indeling is nog niet vastgesteld, maar in het gebied wordt één kavel gereserveerd voor Enexis, die er een nieuw midden-spanning verdeelstation aan zal leggen, waardoor de elektriciteitsvoorziening in de regio zal verbeteren. Daarnaast komen er nog ongeveer 17-19 andere kavels, variërend in grootte tussen de één- en vijfduizend vierkante meter. 

Hoe is de communicatie tot nu toe verlopen, zult u zich afvragen? 

We hebben in januari vorig jaar diverse gesprekken gevoerd met omwonenden. Verder is er op 20 december een inloopavond geweest, waar iedereen welkom was. Hier is een doorkijk gegeven voor de voorlopige planning voor het vervolg. Ook hebben drie specialisten met hulp van Ingenieursbureau Sweco inzicht gegeven in het beeldkwaliteitsplan, de grove indeling zoals die nu is voorzien en het landelijk inpassingsplan (groen). Ook was mijn collega Peter van de Noort aanwezig die als wethouder Ruimte verantwoordelijk is voor het omgevingsplan. De ontwikkeling van Kleine Hoeven II valt ook onder mijn portefeuille Economie en bedrijventerreinen. Het was een goede en informatieve avond die goed bezocht is door zowel inwoners, bedrijven als geïnteresseerden. 

Hoe gaat het nu verder?

Vanaf maandag 18 december ligt het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II Reusel” voor zes weken ter inzage. Op het moment dat deze Uitstraling verschijnt kunnen de plannen dus nog een week worden ingezien. Daarna zal het college van B&W een reactie op (eventuele) zienswijzen vaststellen. Vervolgens gaat het ontwerpbestemmingsplan voor besluitvorming naar de raad en wordt er opnieuw gepubliceerd; het gaat dan om het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken. Ook die komen dan weer ter inzage in het gemeentehuis te liggen.

Als alles naar wens verloopt dan kunnen we starten met de ontwikkeling eind 2024.

Waar zitten we in het proces?

Het kost veel tijd om een bedrijventerrein uit te breiden. In deze tijdlijn zetten we de belangrijkste stappen die al gezet zijn én de stappen die we nog moeten zetten op een rij. Zo zie je precies waar we zitten in het proces.

*datums in de toekomst kunnen nog veranderen.

 1. Afgerond: Januari 2023

  De gemeente voert gesprekken met omwonenden over een uitbreiding van bedrijventerrein Kleine Hoeven.

 2. Afgerond: 18 december 2023

  Het concept-bestemmingsplan voor Kleine Hoeven II wordt gepubliceerd. Deze heeft 6 weken ter inzage gelegen.

 3. Afgerond: 20 december 2023

  De gemeente organiseert een inloopavond waar iedereen welkom is. Ingenieursbureau Sweco, wethouders en beleidsmedewerkers geven inzicht in het vervolg van Kleine Hoeven II.

 4. Afgerond: Begin 2024

  Het college neemt de reacties op het concept-bestemmingsplan door en formuleert reacties.

 5. Momenteel bezig: Midden 2024

  Op dinsdag 28 mei heeft de raad ingestemd met het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II’. Het bestemminsplan wordt binnenkort gepubliceerd. Je kunt de raadstukken vinden in de agendapunten van de gemeenteraadsvergadering van 28 mei.

  Na publicatie ligt het bestemminsplan nog 6 weken ter inzage.

 6. Nog te doen: Eind 2024

  Als alles naar wens verloopt starten we eind 2024 met de ontwikkeling van Kleine Hoeven II.

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ytje van de Hulsbeek, beleidsmedewerker economie en bedrijventerreinen.