Als jij en je eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, kom je misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting. Voor het netto besteedbaar inkomen en vermogen is wettelijk bepaald wat meegenomen moet worden. Of je in aanmerking komt, hangt dus af van je persoonlijke situatie.

Heb jij recht op kwijtschelding?

In onderstaande gevallen hebben jij en je eventuele partner in ieder geval geen recht op kwijtschelding:

  • Als je een motorvoertuig met een waarde van meer dan € 3.350,- bezit, tenzij aantoonbaar is dat het onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep of in verband met invaliditeit.
  • Als er een eigen woning is waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld.
  • Als de aanslag waarvoor je kwijtschelding wilt langer dan drie maanden geleden is betaald.

Aanvullende informatie

Om de administratieve lasten voor jou en je eventuele partner zo beperkt mogelijk te houden, maakt de gemeente gebruik van het Inlichtingen Bureau (IB). Het IB vergelijkt de gegevens die bij de gemeente bekend zijn met de gegevens van onder andere de Belastingdienst, het UWV en het RDW.

Doordat we gebruik maken van het IB is de doorlooptijd van je verzoek mogelijk langer dan je gewend bent. De laatste dag van de maand na het indienen van het verzoek, stuurt het IB de resultaten retour aan de gemeente. Als er qua inkomen en/of vermogen geen belemmeringen zijn, wordt je kwijtschelding verleend. Je ontvangt hiervan een beschikking. Als er wel belemmeringen zijn, sturen wij een uitgebreid verzoekformulier. Na toetsing door de gemeente wordt mogelijk alsnog kwijtschelding verleend. Je ontvangt hiervan een beschikking.

Tijdens het behandelen van je kwijtscheldingsverzoek hoef je openstaande aanslagen niet te betalen. Indien van toepassing, wordt de deurwaarder hierover ook geïnformeerd.

Contactpersonen

Bij vragen of opmerkingen kan je bellen naar 0497 - 650 650 of mailen naar gemeente@reuseldemierden.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?