Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting. Voor het netto besteedbaar inkomen en vermogen is wettelijk bepaald wat meegenomen moet worden. Of u in aanmerking komt, hangt dus af van uw persoonlijke situatie.

Hoe werkt het?

In onderstaande gevallen hebben u en uw eventuele partner in ieder geval geen recht op kwijtschelding:

  • als u een motorvoertuig met een waarde van meer dan € 3.350,- bezit, tenzij aantoonbaar is dat het onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep of in verband met invaliditeit;
  • als er een eigen woning is waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld;
  • de aanslag waarvoor kwijtschelding wordt verzocht langer dan drie maanden geleden is betaald.

Aanvullende informatie

Om de administratieve lasten voor u en uw eventuele partner zo beperkt mogelijk te houden, maakt de gemeente gebruik van het Inlichtingen Bureau (IB). Het IB vergelijkt de gegevens die bij de gemeente bekend zijn met de gegevens van onder andere de Belastingdienst, het UWV en het RDW.

Doordat we gebruik maken van het IB is de doorlooptijd van uw verzoek mogelijk langer dan u gewend bent. De laatste dag van de maand na het indienen van het verzoek, stuurt het IB de resultaten retour aan de gemeente. Als er qua inkomen en/of vermogen geen belemmeringen zijn, wordt u kwijtschelding verleend. U ontvangt hiervan een beschikking. Als er wel belemmeringen zijn, sturen wij u een uitgebreid verzoekformulier gestuurd. Na toetsing door de gemeente wordt mogelijk alsnog kwijtschelding verleend. U ontvangt hiervan een beschikking.

Tijdens het behandelen van uw kwijtscheldingsverzoek hoeft u openstaande aanslagen niet te betalen. Indien van toepassing, wordt de deurwaarder hierover ook geïnformeerd.

Contactpersonen

Bij vragen of opmerkingen kunt u bellen naar 0497 - 650 650 of mailen naar gemeente@reuseldemierden.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?