Als uw kind niet zelfstandig naar een school voor speciaal (basis)onderwijs kan, komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen. In een 'keukentafelgesprek' bekijken we welke mogelijkheden u en uw kind hebben voor de reis naar school en waar ondersteuning nodig is. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en ontwikkelingen van uw kind op zijn/haar weg naar zelfstandigheid.

Hoe werkt het?

Wanneer moet mijn aanvraag ingediend zijn?

Om op tijd te weten of uw kind volgend schooljaar recht heeft op leerlingenvervoer, moet u de aanvraag in de eerste twee weken van mei indienen. U dient jaarlijks opnieuw een aanvraag in. De aanvraag moet ondertekend en compleet zijn. Voor onze gemeente geldt een kilometergrens van 4 kilometer.

Wat houdt een 'keukentafelgesprek' in?

Zodra uw aanvraag is ontvangen, neemt een medewerker van Loket van A tot Z contact op voor een afspraak bij u thuis. In dit 'keukentafelgesprek' bekijken we samen met u welke mogelijkheden er zijn rondom het naar school gaan van uw kind. De medewerker schrijft na het gesprek een verslag met een advies. Dit wordt meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. Soms is er voor de beoordeling een aanvullend advies nodig van een onafhankelijk medisch adviseur. Na ontvangst van het verslag van het 'keukentafelgesprek' en/of de bevindingen van de medisch adviseur volgt een besluit. U ontvangt dit besluit binnen acht weken.

Direct regelen

Vul hier het online formulier in: 

Vergoeding leerlingenvervoer aanvragen

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contactpersonen

Voor vragen kunt u contact opnemen via 0497 - 650 650 of leerlingenvervoer@reuseldemierden.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?