Als jouw kind niet zelfstandig naar een school voor speciaal (basis)onderwijs kan, kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer. Hiervoor kun je een aanvraag indienen. In een 'keukentafelgesprek' bekijken we welke mogelijkheden jij en je kind hebben voor de reis naar school en waar ondersteuning nodig is. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en ontwikkelingen van jouw kind op zijn/haar weg naar zelfstandigheid.

Hoe werkt het?

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

Dien je aanvraag voor 15 juni in. Dan weet je op tijd of jouw kind volgend schooljaar recht heeft op leerlingenvervoer. Je dient jaarlijks opnieuw een aanvraag in. Zorg ervoor dat de aanvraag ondertekend en compleet is. Voor onze gemeente geldt een kilometergrens van 4 kilometer.

Wat houdt een 'keukentafelgesprek' in?

Zodra de aanvraag is ontvangen, neemt een medewerker van Loket van A tot Z contact op voor een afspraak bij je thuis. In dit 'keukentafelgesprek' bekijken we samen met jou welke mogelijkheden er zijn rondom het naar school gaan van jouw kind. De medewerker schrijft na het gesprek een verslag met een advies. Dit wordt meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. Soms is er voor de beoordeling een aanvullend advies nodig van een onafhankelijk medisch adviseur. Na ontvangst van het verslag van het 'keukentafelgesprek' en/of de bevindingen van de medisch adviseur volgt een besluit. Je ontvangt dit besluit binnen 8 weken.

Direct regelen

Via onderstaand online formulier kan je een vergoeding leerlingenvervoer aanvragen voor het huidige of het komende schooljaar. In het formulier geef je aan voor welk schooljaar je een aanvraag doet. 

Vergoeding leerlingenvervoer aanvragen

Hoe lang duurt het?

Je krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of je leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Meer informatie

De bekostiging van het leerlingenvervoer is vastgelegd in de Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Reusel-De Mierden 2021 en de Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021.

Voor vragen kun je contact opnemen via 0497 - 650 650 of leerlingenvervoer@reuseldemierden.nl. Hier kun je ook terecht voor een aanvraagformulier dat je thuis kunt uitprinten, invullen, en terugsturen als je je aanvraag liever niet digitaal doet. 

Heeft deze informatie je geholpen?