Leges is een vorm van belasting die je betaalt voor diensten en producten van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een rijbewijs, of het regelen van een vergunning. Op deze pagina vind je een link naar de huidige legesverordening en de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Elk jaar wordt er een nieuwe legesverordening vastgesteld. Daarin staat hoeveel de diensten en producten van de gemeente dat jaar kosten. De legesverordening van 2024 en de bijbehorende tarieventabel kan je vinden op Overheid.nl. 

Naar de legesverordening(externe link)

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de leges die je moet betalen? Dan kan je bezwaar maken. Zet in je bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom je het er niet mee eens bent. Stuur je bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente. Je kan je bezwaar digitaal indienen.

DigiD linkBezwaar maken