Luchtruim gebruiken

Het is verboden om met een vliegtuig(je), helikopter of heteluchtballon op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

Vliegen met een drone

Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.

Ballonnen

In de gehele gemeente Reusel-De Mierden is het verboden om ballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van vuur of door middel van helium of andere gassen, op te laten stijgen. Onder een ballon wordt ook verstaan een: herdenkingsballon, vuurballon, sfeerballon, geluks-lampion, Thaise wensballon, papierballon en geluks-ballon. Het is mogelijk om hiervoor alsnog toestemming te krijgen. Dit kan door het vragen van ontheffing aan de gemeente. Aan een ontheffing kunnen voorschriften verbonden worden over bijvoorbeeld materiaalgebruik en veiligheid.

Het verbod geldt niet voor heteluchtballonnen, omdat dat luchtvaartuigen zijn en deze onder de ontheffing van de provincie vallen.

Wat moet ik doen?

Ontheffing van de provincie

De provincie kan een ontheffing verlenen om een ander terrein dan een luchthaven te gebruiken om vanaf op te stijgen of op te landen. Dit heet een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG). De provincie mag deze ontheffing in elk geval niet verlenen voor het gebruik van terreinen:

  • binnen zes zeemijlen van een van de nationale luchthavens;
  • binnen drie zeemijlen van een overige luchthaven.

Klik hier voor het aanvragen van een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG)

Hoe lang duurt het?

  • De provincie beslist binnen 4 weken over uw aanvraag.
  • De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.

Aanvullende informatie

Als u de ontheffing heeft gekregen moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar: meldingtug@ivw.nl. Geef in uw melding de volgende informatie:

  • voor welk terrein u ontheffing heeft gekregen
  • op welke tijden u gaat vliegen
  • beschrijving van de activiteit

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?