Mandaatregelingen

Mandaatregelingen zijn regelingen waarin staat welke bevoegdheden ambtenaren in naam van bestuursorganen hebben. Op deze pagina lees je welke mandaatregelingen er gelden in onze gemeente.