Mandaatregelingen zijn regelingen waarin staat welke bevoegdheden ambtenaren in naam van bestuursorganen hebben.