De inhoud is geladen.

Meldpunt ongewenst gedrag verhuurders

Meldpunt ongewenst gedrag verhuurders

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten zich goed gedragen en de regels van goed verhuurderschap volgen. Doen zij dit niet? Dan kan je dat melden via dit meldpunt. Het maakt niet uit hoe lang je al huurt. Je kunt zelfs een melding maken van de verhuurder van een huis waar je niet in woont.

Bij het meldpunt ongewenst gedrag verhuurders kunnen huurders (inclusief arbeidsmigranten), woningzoekenden, omwonenden en anderen terecht met signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Op basis van die meldingen kunnen wij erop toezien dat verhuurders zich houden aan de regels uit de Wet goed verhuurderschap

Wat kan je melden?

Bij dit meldpunt kan je melding maken van de volgende problemen:

 • Discriminatie: verhuurders mogen niet discrimineren in de selectie of behandeling van huurders.
   
 • Intimidatie: verhuurders mogen huurders op geen enkele manier fysiek of mentaal intimideren.
   
 • Ontbreken van schriftelijke overeenkomst: verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten een huurovereenkomst altijd schriftelijk vast leggen. Bij arbeidsmigranten moet de huurovereenkomst los staan van de arbeidsovereenkomst.
   
 • Rechten en plichten niet duidelijk: verhuurders moeten de rechten en plichten van de huurder duidelijk en begrijpelijk op papier zetten in een taal die de huurder begrijpt.
   
 • Dubbele bemiddelingskosten: verhuurbemiddelaars mogen bemiddelings-, contract- of administratiekosten niet dubbel in rekening brengen.
   
 • Te hoge borg: verhuurders mogen maximaal twee keer de kale huurprijs als waarborgsom vragen.
   
 • Te hoge servicekosten: verhuurders mogen geen te hoge servicekosten rekenen en moeten elk jaar de gemaakte servicekosten schriftelijk delen met huurders.

Anoniem melding maken

Je kunt anoniem melding maken van verhuurders of verhuurbemiddelaars die zich niet aan de Wet goed verhuurderschap houden. Wij vragen wel om een vorm van contactgegevens. Daarmee kunnen we je nog wat extra vragen stellen als dat nodig is, en kunnen we je op de hoogte houden van de behandeling van je melding. Hier mag je ook de contactgegevens van een contactpersoon opgeven.

Maak een melding