Er kunnen situaties voorkomen waarbij je je afvraagt of je ze ergens kunt melden. Op deze pagina vind je er een aantal.

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112! 

Denk je aan zelfmoord? Bel dan 113.

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Misschien schrik je van iemand op straat die in de war lijkt. Of maak je je zorgen om een familielid die niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Maar vaak kan een andere deskundige beter helpen. Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag zorgt dat de persoon om wie je je zorgen maakt de juiste hulp krijgt. Je kunt 24/7 zorgwekkend gedrag melden via het Meld- en Adviespunt Zorgwekkend Gedrag van GGD Brabant-Zuidoost.

Meld zorgwekkend gedrag

Ook wanneer je denkt dat iemand verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, kun je contact opnemen met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag.

Binnen kantooruren kun je terecht bij de GGD. Buiten kantooruren is de crisisdienst van Lumens beschikbaar. 

Contact meldpunt zorgwekkend gedrag GGD

Telefoonnummer: 0800 - 1205

Buiten kantooruren: Crisisdienst Lumens

Telefoonnummer: 040 - 253 03 50

Meldpunt vroegsignalering financiële problemen

Heb jij financiële problemen en/of schulden? Wacht niet te lang met hulp zoeken. Stuur een e-mail naar vroegsignalering@kempengemeenten.nl. Hier kun je met je vragen en/of problemen terecht en waar nodig kan er ook schuldhulpverlening worden opgestart. Wij staan klaar om je te helpen.