Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112! Denkt u aan zelfmoord? Bel dan 113.

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Misschien schrikt u van iemand op straat die in de war lijkt of maakt u zich zorgen om een familielid die niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Echter kan een andere deskundige vaak beter helpen. Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is er zodat de persoon om wie u zich zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen.

Binnen kantooruren: Loket van A tot Z

Buiten kantooruren: Crisisdienst Lumens

Meldpunt Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Maakt u zich zorgen over iemand en denkt u dat deze persoon misschien verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz):

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

Meldpunt vroegsignalering 

Heeft u financiële problemen en/of schulden? Wacht niet te lang met hulp zoeken en stuur een e-mail naar vroegsignalering@kempengemeenten.nl. Hier kunt u met uw vragen en/of problemen terecht en waar nodig kan er ook schuldhulpverlening worden opgestart.