Nadeelcompensatie (planschade) ruimtelijk besluit

Als er schade ontstaat door een nieuw ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld een wijziging van het omge-vingsplan, noemen we dat 'nadeel' (ook wel planschade). Door het nieuwe ruimtelijke besluit, waar-door bijvoorbeeld nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, kan je privacy worden geschaad of je uitzicht worden belemmerd. Ook kunnen er andere hinderfactoren optreden zoals geluidhinder en lichthinder. Hierdoor kan je woning minder waard worden.

Bij de vaststelling van nadeel wordt het nieuwe ruimtelijke besluit vergeleken met de oude ruimtelijke regels (oud omgevingsplan). Wanneer er nadeel wordt vastgesteld, wordt dit getaxeerd op de zogenaamde 'peildatum': de inwerkingtreding van het nieuwe ruimtelijke besluit. Een onafhankelijk taxateur maakt hierover een rapport op.

Hoe werkt het?

Nadeel kan op twee manieren ontstaan:

 • Je huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Je onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Voorwaarden nadeelcompensatie

Om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie zijn twee zaken van belang:

 • Je kon de schade niet verwachten toen je het huis of de grond kocht. Een koper van een woning heeft een eigen onderzoeksplicht. Bij de aankoop van de woning kon het op basis van het omgevingsplan al mogelijk zijn om op naastgelegen gronden bepaalde bouwplannen te realiseren (rechtstreeks of via een wijzigingsbevoegdheid). De schade was dan voorzienbaar. In dat geval heb je geen recht op een vergoeding.   
 • Je hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

Je krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat je de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2% bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

Wat moet ik doen?

Je kunt nadeelcompensatie aanvragen als het nieuwe ruimtelijke besluit onherroepelijk is. Onherroepelijk betekent dat het ruimtelijke besluit definitief is en er geen bezwaar of beroep meer mogelijk is. Je aanvraag moet binnen 5 jaar na onherroepelijk worden van het ruimtelijke besluit worden ingediend. Dat kan via het aanvraagformulier onder 'Direct regelen'.

Procedure behandeling aanvraag

 1. De indiening van je aanvraag wordt bevestigd. In de ontvangstbevestiging staat of je aanvullende gegevens moet opsturen.
 2. Als alles compleet is, wordt een onafhankelijke commissie aangewezen die advies uitbrengt.
 3. Je wordt gehoord en er komt een conceptadvies waarop je kunt reageren. De gemeente en/of derde belanghebbenden (bijvoorbeeld een ontwikkelaar) kunnen ook reageren.
 4. Vervolgens brengt de commissie definitief advies uit aan de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit op je aanvraag: toewijzen of afwijzen.
 5. Tegen dat besluit kan je eventueel bezwaar maken.

Direct regelen

Burgers en bedrijven kunnen digitaal zaken doen met de gemeente door gebruik te maken van DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven). Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid uw identiteit kan verifiëren. Je kan eHerkenning aanvragen via www.eherkenning.nl. Voor dit formulier heb je eHerkenning niveau 2+ nodig.

Nadeelcompensatie aanvragen

Wat kost het?

Voor de behandeling van de aanvraag planschade betaal je €300,-. Dit bedrag krijg je terug als er nadeelcompensatie wordt toegewezen.

Hoe lang duurt het?

Meestal duurt de procedure enkele maanden. Bij bezwaar, beroep of hoger beroep kan het één tot twee jaar duren. Er staan termijnen van orde in de Procedureverordening planschade. Voor ruimtelijke besluiten die na 1 januari 2024 zijn genomen geldt de Verordening nadeelcompensatie Reusel-De Mierden 2023.

Contactpersoon

Heb je vragen over de procedure of voortgang van je aanvraag? Neem contact op met Mariëlle van der Hoff via 0497 - 650 650 of m.vanderhoff@reuseldemierden.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?