Klacht

Als u vindt dat u niet goed bent behandeld door Loket van A tot Z, kunt u een klacht hebben. Bijvoorbeeld omdat:

  • u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent;
  • er verkeerd wordt omgegaan met uw persoonsgegevens;
  • u te laat of geen antwoord krijgt;
  • afspraken slecht of niet worden nagekomen;
  • een medewerker onbeleefd is geweest;
  • u niet goed bent geholpen.

Heeft u een klacht? Praat hier dan eerst over met uw contactpersoon of haar leidinggevende. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kunt u een klacht indienen. Dat kan schriftelijk naar Postbus 11, 5540 AA Reusel, via gemeente@reuseldemierden.nl of 0497 - 650 650. U mag uw klacht ook indienen bij de balie van het gemeentehuis. Nadat u uw klacht hebt ingediend, neemt een van onze medewerkers contact met u op. De gemeente handelt uw klacht af binnen zes weken, of binnen tien weken als het een ingewikkelde zaak is. Als uw klacht is afgehandeld, krijgt u daarover bericht. Bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u in sommige gevallen schriftelijk bezwaar indienen. De beslissing staat in de beschikking. Hierin leest u ook of het mogelijk is om bezwaar te maken en naar welk adres u uw bezwaarschrift kunt sturen.

Voordat u bezwaar maakt, is het verstandig meer informatie in te winnen. Ook kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner of contact opnemen met Sociaal Raadsliedenwerk, Juridisch Loket of uw rechtsbijstandsverzekering. Als u overweegt naar een advocaat te gaan, vraag dan eerst Juridisch Loket om advies. Hiermee voorkomt u extra kosten.

Uw bezwaar moet u binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan u is gestuurd indienen. Doet u dat te laat? Dan behandelen wij uw bezwaar in principe niet. Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval uw naam en adres, de datum van uw bezwaar, om welk besluit het gaat, waarom u het niet eens bent met het besluit en uw handtekening.

In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechter. Meestal moet u eerst bezwaar gemaakt hebben bij de gemeente, voordat u bij de rechter in beroep kunt gaan.

Meer informatie over bezwaar en beroep vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link). Daar vindt u ook een informatieblad over bezwaar en beroep(externe link). Ook op de website van Nationale ombudsman(externe link) is informatie te vinden over bezwaar en beroep.