Als je vindt dat je niet goed bent behandeld door Loket van A tot Z, kun je een klacht hebben. 

Je kunt een klacht indienen, omdat:

  • je verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent;
  • er verkeerd wordt omgegaan met je persoonsgegevens;
  • je te laat of geen antwoord krijgt;
  • afspraken slecht of niet worden nagekomen;
  • een medewerker onbeleefd is geweest;
  • je niet goed bent geholpen.

Klacht indienen

Heb je een klacht? Praat hier dan eerst over met uw contactpersoon of haar leidinggevende. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kun je een klacht indienen. Dat kan schriftelijk naar Postbus 11, 5540 AA Reusel, via gemeente@reuseldemierden.nl of 0497 - 650 650. Je mag je klacht ook indienen bij de balie van het gemeentehuis. Nadat je jouw klacht hebt ingediend, neemt een van onze medewerkers contact met je op. De gemeente handelt je klacht af binnen zes weken, of binnen tien weken als het een ingewikkelde zaak is. Als jouw klacht is afgehandeld, krijg je daarover bericht. Ben je niet tevreden over de afhandeling? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je in sommige gevallen schriftelijk bezwaar indienen. De beslissing staat in de beschikking. Hierin lees je ook of het mogelijk is om bezwaar te maken en naar welk adres je jouw bezwaarschrift kunt sturen.

Voordat je bezwaar maakt, is het verstandig meer informatie in te winnen. Ook kun je hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner of contact opnemen met Sociaal Raadsliedenwerk, Juridisch Loket of je rechtsbijstandsverzekering. Als je overweegt naar een advocaat te gaan, vraag dan eerst Juridisch Loket om advies. Hiermee voorkom je extra kosten.

Op welke termijn moet ik mijn bezwaar indienen?

Je moet je bezwaar binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan je is gestuurd indienen. Doe je dat te laat? Dan behandelen wij je bezwaar in principe niet. Zet in je bezwaarschrift in ieder geval uw naam en adres, de datum van je bezwaar, om welk besluit het gaat, waarom je het niet eens bent met het besluit en je handtekening.

Wat moet er in staan?

In je bezwaarschrift leg je uit waarom je het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Ben je het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kun je in beroep gaan bij de rechter. Meestal moet je eerst bezwaar gemaakt hebben bij de gemeente, voordat je bij de rechter in beroep kunt gaan.

Meer weten?

Meer informatie over bezwaar en beroep vind je op de website van de Rijksoverheid. Daar vind je ook een informatieblad over bezwaar en beroep. Ook op de website van Nationale ombudsman is informatie te vinden over bezwaar en beroep.