Nieuwbouw MFA De Kei nu echt van start

Op de plek waar nu nog CC De Kei staat, zijn de voorbereidingen gestart voor een multifunctionele accommodatie (kortweg een MFA). De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn nagenoeg afgerond en dat geldt inmiddels ook voor de aanbesteding van de nieuwbouw en sloopwerkzaamheden.

Wethouder Peter van de Noort: “Na jaren van voorbereiding en gesprekken met gebruikers is het nu zover: we starten binnenkort met de werkzaamheden voor de realisatie van de MFA. Dat wordt dé plek in Reusel waar veel culturele en maatschappelijke organisaties een ‘thuis’ gaan vinden”.  

We zijn dus op het moment aangekomen dat we als gemeente en exploitatiestichting kunnen melden dat we in de week van 1 mei de laatste activiteiten zullen organiseren in de huidige Kei. In de week daarop start de verhuizing van de huidige gebruikers van De Kei naar de tijdelijke huisvesting in het gemeentehuis. De Kei wordt dan helemaal leeggehaald zodat in vanaf 15 mei de sloopwerkzaamheden kunnen beginnen.

Afbeelding: Van Gisbergen en Van de Noort ondertekenen contract voor de nieuwbouw. Joris Visser tekent contract voor de sloop De Kei.

Met de aannemers worden goede afspraken gemaakt om overlast van bijvoorbeeld bouwverkeer voor de buren tot een minimum te beperken. Die buren worden door de gemeente op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden en mogelijke overlastmomenten.  

Als alles verloopt volgens planning is het de bedoeling dat de nieuwe MFA De Kei medio juli / augustus 2024 klaar is voor gebruik.

Op de gemeentelijke website wordt regelmatig nieuws geplaatst over de voortgang van de nieuwbouw. Je kunt de speciale MFA De Kei-pagina vinden via https://www.reuseldemierden.nl/ontwikkelingen-de-kei.