Omgevingsdialoog

Heb je plannen om bijvoorbeeld een woning te (ver)bouwen, een inrit aan te leggen, een boom te kappen of een bedrijf uit te breiden? Dan verwacht de gemeente dat je in gesprek gaat met de mensen en bedrijven (de belanghebbenden) in de omgeving. Dit heet een ‘omgevingsdialoog’ of ‘participatie’: een gesprek of overleg tussen initiatiefnemer en belanghebbenden (die noemen we ook wel ‘omgeving’). Door de omgevingsdialoog te voeren kan de omgeving aangeven wat ze van je plan vinden en of zij nog wensen, belangen, tips of bezwaren hebben

Je kunt met de opmerkingen uit de omgevingsdialoog het verdere ontwerp van je plan verbeteren. Je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen; voor alle plannen die ter inzage worden gelegd geldt een wettelijke bezwaartermijn: op dat moment kan de omgeving formeel een bezwaar indienen op het plan.

Rekening houden met de belangen en wensen van omwonenden, leidt over het algemeen tot minder bezwaar en beroep. Met als gevolg een snellere procedure en minder kosten.

Verplicht of vrijwillig?

Om te bepalen of een omgevingsdialoog een verplicht onderdeel is van je vergunningsaanvraag, moet je kijken naar het huidige omgevingsplan. In een omgevingsplan staan alle regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan regels over de oppervlakte en hoogte van bijgebouwen, het aanleggen van een inrit of het (ver)bouwen van een woning. Past je plan/aanvraag binnen het huidige omgevingsplan dan is het voeren van een omgevingsdialoog niet verplicht. Toch adviseren wij om de buren altijd even op de hoogte te brengen van je plannen. 

Het voeren van een omgevingsdialoog is wel verplicht wanneer je plan/aanvraag afwijkt van het huidige bestemmingsplan en er een ruimtelijke procedure gevolgd moet worden om het plan te realiseren. Wij adviseren je om in deze gevallen eerst contact met de gemeente op te nemen over je plan en de te voeren dialoog.

Stappenplan omgevingsdialoog

Stap 1: Omgeving bepalen

Ga na wie iets zullen merken van je plan en zorg voor een goede afspiegeling van de omgeving en belanghebbenden. Als de gevolgen groot zijn, bijvoorbeeld bij plannen met ingrijpende milieugevolgen, nodig je meer mensen en bedrijven uit de omgeving uit en onderneem je meer actie om mensen bij het plan te betrekken.

Stap 2: Betrokkenen informeren

Informeer betrokkenen op tijd, persoonlijk en/of schriftelijk (per brief of mail). Houd minstens 14 dagen aan tussen de verzending van de uitnodiging en de datum waarop je een omgevingsdialoog wilt organiseren.

Stap 3: Voer de omgevingsdialoog

Voer een omgevingsdialoog waarin mensen open en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar spreken en samen nadenken over voor alle betrokkenen relevante onderwerpen. Het is belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om vragen te stellen. Dit is dé gelegenheid om te vertellen over je plannen en wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie en biedt ook de mogelijkheid om te bespreken wat de voor- en nadelen van het plan zijn voor de omgeving en omwonenden. Soms kan dat aan de keukentafel (bijvoorbeeld bij een dakkapel), soms is goede presentatie tijdens een informatieavond beter (bijvoorbeeld bij en nieuwe woonwijk).

 

Stap 4. Maak een verslag

In dat verslag geef je aan wie je benaderd hebt, welke vorm de dialoog had, wat er aan de orde gekomen is en wat je met de opmerkingen doet. Let op: Voor de dialoog is het niet nodig dat je het uiteindelijk ook met elkaar eens bent. Het gaat erom dat je in gesprek gaat en op de hoogte bent van elkaars standpunt.

 

Stap 5: Stuur het verslag naar de omgeving

Het verslag (inclusief bijlagen) stuur je toe naar diegenen met wie je gesproken heeft. Daarnaast dien je het verslag bij de gemeente in als onderdeel van de aanvraag.

Wat doet de gemeente met het resultaat van een omgevingsdialoog?

Als je een aanvraag hebt ingediend, kijkt de gemeente naar de resultaten van de omgevingsdialoog. De gemeente heeft dan in principe alle belangen in beeld en kan dan een goede afweging maken en een beter besluit nemen. 

De gemeente geeft tips, ideeën en voorbeelden voor het organiseren van een omgevingsdialoog. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op via ruimtelijkeontwikkeling@reuseldemierden.nl.