Omgevingsvergunning strijdig gebruik

In een omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer je grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, mag je met een omgevingsvergunning strijdig gebruik je plan toch uitvoeren. 

Je vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket

In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer je meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoef je niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het Omgevingsloket doe je dit met 1 aanvraag. Apart aanvragen kan en mag wel. 

Hoe werkt het?

Stel dat je van een woning een kantoor wilt maken, maar in het omgevingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag je met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

Je hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • Je in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven.
 • Je een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin.
 • Je een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in je woning.
 • Je een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn.
 • Je weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats.
 • Je een vakantiehuisje gebruikt als woning.

Wat moet ik doen?

 • Bekijk via het Omgevingsloket de bestemmingsplannen welke onderdeel uitmaken van het tijdelijke omgevingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied.
 • Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen.
 • Als je de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, controleer je met de vergunningcheck van het Omgevingsloket of je een vergunning nodig hebt.
 • Als je een vergunning nodig hebt, vraag je een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via datzelfde Omgevingsloket.

Wat heb ik nodig?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, heb je het volgende nodig:

 • Je DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe je de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe je de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van je plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe je plan in strijd is met het omgevingsplan van de gemeente.
 • Je motivatie: waarom wil je je plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als je zo'n rapport hebt).

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvang je van ons bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en toestemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?