De inhoud is geladen.

Omgevingswet

Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. Het is de nieuwe wet over de plek waar we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Bij de leefomgeving kun je denken aan gebouwen, wegen en parken, maar ook aan schone lucht, rivieren en bossen. Die leefomgeving moet veilig en gezond zijn voor mens en dier en daarnaast ruimte bieden voor ontwikkeling. Op deze pagina lees je meer over de Omgevingswet.

Op dit moment zijn er tientallen wetten met honderden regels voor de inrichting van de leefomgeving. Dit maakt ontwikkeling soms ingewikkeld. De nieuwe Omgevingswet bundelt al deze wetten en regels. De Omgevingswet ging in op 1 januari 2024 en geldt voor iedereen, of je nu inwoner of ondernemer bent.

De doelen van de Omgevingswet in het kort

 • Alles in samenhang (integraal) bekijken. Dit betekent dat er goed samengewerkt moet worden tussen initiatiefnemer, directe omgeving, gemeente, andere overheden en adviseurs.
 • De gemeente kan meer lokaal maatwerk bieden.
 • De wettelijke beslistermijn gaat in een aantal gevallen van 26 naar 8 weken.
 • De Omgevingswet verplicht ook provincies, waterschappen en gemeenten om ieder hun regels die over de fysieke leefomgeving gaan, samen te voegen tot één regeling. De provincie doet dat in een zogenaamde Omgevingsverordening, het waterschap in een Waterschapsverordening en de gemeente in een Omgevingsplan.

De voordelen van de Omgevingswet

 • Eén digitaal Omgevingsloket
  Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. In één oogopslag zie je welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied. Zo is snel duidelijk of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén Omgevingsplan
  De bestemmingsplannen van de gemeente word omgezet in een Omgevingsplan. In dat plan staat alle informatie over wat waar mag, wat de regels zijn over bodem en geluid en soms ook over bijvoorbeeld duurzaamheid.
 • Eén Omgevingsvergunning
  Ook wanneer meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project hoef je nog maar één vergunning aan te vragen. Vaak is er al een besluit binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken). En er is meer ruimte voor eigen initiatief en regie.

De Omgevingswet in de praktijk

Je krijgt vanaf 2024 met de Omgevingswet te maken als je iets wilt (ver)bouwen aan je huis of tuin. Bijvoorbeeld als je plannen hebt om je huis te verbouwen, een boom wilt kappen of als je als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast je bedrijfspand. In dat geval ben je initiatiefnemer en moet je uitzoeken of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dit kun je straks opzoeken en aanvragen in het nieuwe digitale Omgevingsloket.

Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in jouw buurt. Bijvoorbeeld als je buren een garage willen neerzetten. Je bent dan belanghebbende.

Het Digitale Omgevingsloket

Het digitale Omgevingsloket is een website. In het digitale Omgevingsloket werken alle overheden samen, zodat je op één plek alle informatie vindt over de omgeving van de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk. Via dit loket kun je online controleren of je een vergunning nodig hebt. Je kunt via het Omgevingsloket een vergunning aanvragen of een melding doen bij gemeente, provincie of waterschap. Uiteraard kun je ook altijd (eerst) contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) door het contactformulier VTH in te vullen.

Naar het Omgevingsloket

Omgevingsvergunning aanvragen

Vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn met de invoering van Omgevingswet samengevoegd in de Omgevingsvergunning. Je regelt zo verschillende vergunningen in één keer online. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag.

Kom je er niet uit? Vul dan het contactformulier VTH in. Wil je weten of een omgevingsvergunning nodig is? Of dat je een melding moet doen? Doe dan eerst een vergunningscheck via het Omgevingsloket.

Naar het Omgevingsloket

Vragen en antwoorden over de Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. Deze nieuwe wet bundelt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. De wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Waar kan ik meer informatie vinden over de Omgevingswet?

Op de website van de rijksoverheid staat uitgebreide informatie over de Omgevingswet en kun je ook filmpjes bekijken.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Er komen minder regels en alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen staan dadelijk op één plek. Je ziet dus op één plek alle plannen die er zijn en welke regels gelden voor gebieden en locaties. Hierdoor worden de processen korter.

Waar kan ik na 01-01-2024 terecht om een vergunningsaanvraag te doen?

Dat kan bij het digitale Omgevingsloket.

Kan ik ook terecht bij de gemeente?

Je kunt contact met ons opnemen via ruimtelijkeontwikkeling@reuseldemierden.nl of 0497 – 650 650.

Hoe weet ik of voor mijn plannen een Omgevingsvergunning nodig heb?

Wil je weten of een omgevingsvergunning nodig is? Of dat je een melding moet doen? Doe dan eerst een vergunningscheck

Meer antwoorden op vragen over de Omgevingswet

Deze zijn te vinden op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Tot slot

Voor een goed plan is altijd ruimte, mits het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving. Wij nodigen u uit uw voornemen te bespreken en na te gaan of het past.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Omgevingswet verwijzen wij je naar www.iplo.nl of www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via ruimtelijkeontwikkeling@reuseldemierden.nl of 0497 – 650 650.