Als agrarisch ondernemer heeft u te maken met veel wet – en regelgeving. Als gemeente zijn wij één van de instanties die verantwoordelijk zijn voor wet – en regelgeving en de controle hierop. Het Rijk en de provincie ondersteunt veehouders bij omschakelen, bedrijfsbeëindiging, innoveren, slopen, asbest verwijderen en natuurdoelen.

Bent u veehouder en wilt u uw bedrijf aanpassen, uitbreiden, omschakelen of stoppen? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met een (agrarisch) adviseur en met de ervencoach Kees van Haaren. U kunt vrijblijvend een afspraak met hem maken. We streven ernaar om nauw contact te hebben en te onderhouden met onze agrarische ondernemers en de betrokken gezinnen.;

Gemeentelijk beleid

Onze kaders zijn vastgesteld in de Omgevingsvisie(externe link), de Verordening geurhinder en veehouderij 2013 en Gebiedsvisie 2013(externe link) en het Bestemmingsplan buitengebied 2009 en de herziening fase 1a van 2012(externe link). Het bestemmingsplan wordt momenteel herzien.

Het aanvragen van vergunningen doet u via het Omgevingsloket(externe link). Informatie over gemeentelijke vergunningen voor milieu en bouwen kunt u opvragen bij Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen, via 0497 - 531 300 of vth@kempengemeenten.nl.

Provinciaal beleid

Op Brabant.nl(externe link) vindt u informatie over beleid en subsidies die de provincie aanbiedt. Het provinciale beleid voor veehouderij is opgenomen in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. De provincie heeft een wegwijzer voor veehouders(externe link) uitgegeven, met de te maken keuzes met betrekking tot het provinciale beleid. U kunt zich via Brabant.nl(externe link) aanmelden voor een WhatsApp-service om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van de veehouderij. Ook blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van de stikstofproblematiek. De provincie kent diverse subsidies voor onder andere uitbreiding van Natuur Netwerk Brabant en de aanleg van landschapselementen. Meer informatie hierover vindt u ook op Brabant.nl(externe link).

Rijksbeleid

Op de website van Kenniscentrum InfoMil(externe link) vindt u informatie over relevante onderwerpen die bij een ruimtelijke ontwikkeling onderzocht moeten worden. Er zijn vanuit het Rijk en Europa diverse landbouwsubsidies beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Fonds voor startende boeren en tuinders

Na overname van het bedrijf is het voor starters in de land- en tuinbouwsector vaak niet direct mogelijk investeringen in duurzaamheid te doen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft hen met het Vermogensversterkend krediet (VVK) de mogelijkheid om een toekomstbestendig bedrijf op te zetten. Binnen 3 jaar na start of overname kunnen zij een krediet aanvragen voor maximaal € 2,5 miljoen dat geïnvesteerd moet worden in duurzame bedrijfsontwikkeling. Het ministerie van LNV staat voor 90% borg voor de lening. De Rabobank heeft het VVK opgenomen in zijn productaanbod. Het VVK is onderdeel van het Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders. Meer weten? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Maatregelenpakket versnelling transitie veehouderij

De provincie ondersteunt individuele veehouders met een set van maatregelen om de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen. Hiervoor stelt de provincie € 75.000.000,00 beschikbaar. De maatregelen verbeteren de natuur, leefomgeving en bieden meer ruimte voor innoverende veehouders en economische groei voor andere sectoren. Het maatregelenpakket biedt ontwikkelperspectief voor innoverende duurzame boeren van de toekomst én aan stoppende veehouders. De provincie Noord-Brabant heeft de maatregelen op een rijtje gezet. Deze zijn hieronder te lezen.