Voor eigenaren van bijvoorbeeld sportverenigingen, buurthuizen, scholen en zorginstellingen die hun energieverbruik willen verlagen is er nu gratis hulp. Het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Noord-Brabant ondersteunt eigenaren van maatschappelijk vastgoed bij het verduurzamen van hun pand(en). Van coaching en energieadvies tot support bij het aanvragen van vergunningen en subsidies. 

Het afgelopen jaar heeft het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed samen met eigenaren van maatschappelijk vastgoed gewerkt aan de verduurzaming van maar liefst 144 gebouwen, waaronder scholen, zorginstellingen, musea en sportzalen. Bij al deze gebouwen zijn mooie stappen richting verduurzaming gezet. 

Ben jij ook eigenaar van maatschappelijk vastgoed en wil je verduurzamen? Dan kan het Ontzorgingsloket helpen met expertise, capaciteit en/of middelen. Een expert denkt met je mee en kan je soms zelfs een deel van het werk uit handen nemen. De ondersteuning wordt afgestemd op de situatie en wensen van jouw organisatie. Zo kan het loket ook helpen met het aanvragen van subsidies en financiering.  

Kom ik in aanmerking? 

Onder maatschappelijk vastgoed vallen onderwijsinstellingen, kleine gemeenten, zorginstellingen, sportbedrijven, culturele ANBI’s en buurthuizen en wijkcentra. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • De organisatie is eigenaar van het vastgoed 
  • De organisatie is gevestigd in een kleine gemeente (< 25.000 inwoners)
  • Voortgezet-onderwijsinstellingen mogen maximaal 5 gebouwen in bezit hebben
  • Primair-onderwijsinstellingen, zorginstellingen, culturele ANBI’s en buurthuizen en wijkcentra mogen maximaal 10 gebouwen in bezit hebben 
  • Sportbedrijven mogen maximaal 20 gebouwen in bezit hebben 

Meld je aan

Voldoet jouw organisatie aan deze voorwaarden? Dan kun je hulp krijgen van het Ontzorgingsloket. Meld je aan via het formulier op de website van provincie Noord-Brabant(externe link).

Na de aanmelding ontvang je een bevestiging en neemt een coach van het Ontzorgingsloket contact met je op. 

Hoe werkt het?

Nadat je je hebt aangemeld, beoordeelt een duurzaamheidscoach of je in aanmerking komt voor hulp van het Ontzorgingsloket. Kom jij in aanmerking? Dan ziet het traject er zo uit:

Intakegesprek

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden zal de coach contact met je opnemen om je ambities op het gebied van verduurzaming te bespreken en te kijken waar de organisatie staat. Ook eventuele vragen kun je in dit gesprek stellen. Op basis van het gesprek wordt bepaald in welke fase van het traject je zit en hoe het loket je verder kan helpen. 

Ontzorgingsplan

De informatie uit de intake zo nodig aangevuld met een energiescan en een locatiebezoek. De duurzaamheidscoach kijkt vervolgens wat de mogelijkheden voor verduurzaming zijn. Ook kijkt je coach wat er juridische en financiële allemaal mag en kan. Samen met de coach bespreek je vervolgens de wensen. En jullie bepalen jullie welke ondersteuning je krijgt vanuit het loket. Dit alles wordt opgeschreven in een kort ontzorgingsplan.  

Intentieverklaring 

Voordat je verder gaat met het vervolgtraject teken je een intentieverklaring. Met deze verklaring geef je aan dat je de serieuze ambitie hebt om te verduurzamen. 

Plan en ontwerpfase

Na ondertekening van de intentieverklaring krijg je ondersteuning van de projectfacilitator. Deze werkt eventueel samen met andere experts en legt jou de stappen uit zoals bepaald in het ontzorgingsplan. Nu kunnen jullie een definitief besluit nemen. Het loket helpt tijdens de werkvoorbereiding bij de technische uitwerking en businesscase. Maar ook met het aanvragen van vergunningen en regelen van subsidie en financiering. 

Een uitvoerder selecteren

De duurzame oplossingen en mogelijkheden zijn duidelijk. Dan is het nu belangrijk om een uitvoerder te zoeken. Hier helpt het loket ook mee. Zij kijken mee bij het beoordelen van de offertes en onderzoeken of de maatregelen betaalbaar zijn. Zodat jij aan de slag kan met het verduurzamen van jouw maatschappelijk vastgoed. 

Kijk voor meer informatie op de website www.energiewerkplaatsbrabant.nl/ontzorgingsloket-mv

Het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed is een samenwerking van de Provincie Noord-Brabant met een consortium van De Groene Grachten, Slim Opgewekt, Synarchis en Syntraal.