Organisatie

Reusel-De Mierden heeft een organisatie met weinig hiërarchische lagen. Door de korte lijntjes kunnen we prettig en efficiënt met elkaar samenwerken. Dat doen we het liefst in nauw contact met onze inwoners, ondernemers en partners. 'Samen Doen!' staat bij ons centraal. Op deze pagina vind je een schematisch overzicht van onze organisatie.

De gemeentesecretaris vormt de verbinding tussen het college van Burgemeester en Wethouders en de ambtenaren. De secretaris is ook de algemeen directeur en vormt samen met de afdelingsmanagers het Management Team (MT). De afdelingen zijn onderverdeeld in teams. In ons organigram is de organisatie schematisch weergegeven. 

Organigram gemeente Reusel-De Mierden

Klik op onderstaande afbeelding voor groot formaat.

Tekstversie organigram

Inwoners kiezen de Gemeenteraad. De Gemeenteraad wordt ondersteund door de Griffie. De Gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van de gemeente en controleert het College van Burgemeester & Wethouders. Het College van B&W bestuurt de gemeente en legt verantwoording af aan de Gemeenteraad. De Gemeentesecretaris, Jean-Paul Ruyters, is de algemeen directeur van de Gemeentelijke organisatie en vormt de verbinding tussen het college en de ambtenaren. Samen met de twee afdelingsmanagers, Tiny Thijs (Ontwikkeling en Dienstverlening) en Peter Klapdoor (Bedrijfsvoering) vormt de secretaris het Management Team (MT). De afdeling zijn als volgt onderverdeeld in teams:
 

 • Afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening
   
  • Team Ruimtelijke Ontwikkeling
   • Economie
   • Recreatie en Toerisme
   • Ruimtelijke kwaliteit
   • Transitie Intensieve Dierhouderij
   • Vastgoed en Grondbeleid
     
  • Team Gebiedsontwikkeling & Beheer
   • Wonen
   • Gebiedsontwikkeling
   • Groenvoorziening
   • Mobiliteit
   • Openbare verlichting
   • Riolering en water
   • Wegen
     
  • Team Maatschappelijke Ontwikkeling
   • Cultuur
   • Sport
   • Onderwijs
   • Gezondheid
   • Participatie
   • Welzijn
   • Zorg
   • Burgerzaken
   • Zorgloket (Loket van A tot Z)
   • Maatschappelijk Vastgoed
     
 • Afdeling Bedrijfsvoering
   
  • Team Concern & Control
   • Planning & Control
   • Financiële administratie
   • Veiligheid
   • Juridische zaken
   • Belastingen
     
  • Team Interne Dienstverlening
   • Bestuurssecretariaat
   • Communicatie
   • Personeel & Organisatie
   • Facilitaire zaken, bodes en receptie
   • Post en Archief
   • Informatie- en gegevensbeheer

Voor een aantal onderdelen werkt Reusel-De Mierden samen met:

 • Kempenplus
  • Uitvoering Participatiewet
  • Wet sociale werkvoorziening
  • Bijzondere bijstand
    
 • Gemeente Eersel
  • Milieu (o.a. afval)
  • Juridische handhaving

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten (GRSK) ondersteunt de gemeente met:

 • VTH De Kempen
  • Vergunning en toezicht
    
 • Shared Service Center (SSC) De Kempen
  • Automatisering
  • Geografisch gegevensbeheer
    
 • Maatschappelijke Dienstverlening
  • Centrum Jeugd en Gezin (CJG+) en Jeugdhulp
  • Schuldhulpverlening
  • Sociaal raadslieden