Als er iemand is overleden, doe je hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kun je dit ook zelf doen.

Ben je begrafenisondernemer? Doe dan online aangifte.

Afspraak maken

Overlijdensaangifte doen met eHerkenning

Wat moet ik doen?

  • De uitvaartondernemer of jij doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen zes dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

De gemeente maakt vervolgens twee documenten en geeft deze aan jou mee:

  • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijg je een document met het ‘verlof tot ontleding’.
  • een afschrift van de overlijdensakte.

Wat moet ik meenemen?

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever
  • Als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
  • Eventueel het trouwboekje van de overledene

Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neem je ook mee:

  • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neem je ook mee:

  • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

Wat kost het?

Een akte van overlijden kost € 15,70.

Aanvullende informatie

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geef je dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor heb je een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar je bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kun je naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met je reisorganisatie of de lokale politie. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. Je kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Contactpersonen

Loket burgerzaken

Heeft deze informatie u geholpen?