Het is niet toegestaan om zomaar permanente of tijdelijke reclame plaatsen bij, op of aan een gebouw of op of aan de weg. In de meeste gevallen heb je hiervoor toestemming nodig. Wil je een permanent reclamebord bouwen/plaatsen bij een pand, dan vraag je hiervoor een omgevingsvergunning aan. Ook voor het plaatsen van een reclamebord groter dan 0,5 m2 aan een pand heb je een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor de muren waarop reclame wordt aangebracht. Wil je op of aan je pand reclame maken, zoals met uithangborden of teksten/afbeeldingen op de gevels/muren, ook dan vraag je hiervoor een vergunning aan. Dit is geen omgevingsvergunning.

Voor tijdelijke reclame (denk aan sandwichborden, grote reclameborden/billboards, et cetera) is een ontheffing nodig.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of je de vergunning krijgt. Wij kunnen de vergunning weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.

Een vergunning is niet nodig voor:

a. opschriften, aankondigingen en afbeeldingen in het inwendige gedeelte van een onroerende zaak; b. opschriften en aankondigingen op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door de overheid; c. opschriften en aankondigingen betrekking hebbend op:

  • openbare verkoping, aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
  • het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak bestemd is, zomede op naamborden, mits:
  • deze opschriften en aankondigingen gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m² en geen van alle een grotere oppervlakte in een inrichting hebben dan 1,00 m², en - deze opschriften en aankondigingen niet verlicht zijn aangebracht op of aan een onroerende zaak en/of het bij de onroerende zaak behorende eigen erf;
  • vrijstaande opschriften en aankondigingen niet hoger zijn dan 1 meter ten opzichte van het aansluitend afgewerkt terrein;

d. opschriften en aankondigingen aan gebouwen en inrichtingen van openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer.

Tijdelijke reclameborden of spandoeken (bijvoorbeeld t.b.v. evenementen of collecte)

Hebben de sandwichborden betrekking op activiteiten in de gemeente Reusel-De Mierden, dan mag je 25 reclameborden plaatsen. Voor activiteiten binnen de Kempengemeenten (gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel en Oirschot ) mag je 10 reclameborden plaatsen. Voor zaken buiten de Kempengemeenten mag je geen reclameborden plaatsen.

Spandoeken mogen uitsluitend geplaatst worden voor evenementen of collectes die binnen de grenzen gemeente Reusel-De Mierden plaatsvinden of voor landelijke niet-commerciële campagnes. Spandoeken zijn op 6 aangewezen locaties toegestaan.

Grote reclameborden of billboards (maximaal 2,5 meter x 1,25 meter) mogen worden geplaatst voor evenementen die plaatsvinden in de gemeente Reusel-De Mierden. Deze borden zijn op 6 aangewezen locaties toegestaan.

Wat moet ik doen?

Een aanvraag omgevingsvergunning doe je via het Omgevingsloket. Een aanvraag voor reclame op of aan een pand of tijdelijke reclame dien je in via het aanvraagformulier hieronder.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor handelsreclame op of aan een gebouw of terrein bedragen € 73,05.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden bedragen € 73,05.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvang je bericht of de vergunning wordt verleend. Deze termijn kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen. 

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met onze beslissing, dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Als je reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan heb je hiervoor misschien toestemming nodig van de Provincie. Informeer hiernaar bij de Provincie.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?