De rijksoverheid wil dat de Metropool Regio Eindhoven vóór 1 juli 2021 een eerste versie van een Regionale Energie Strategie (RES) vaststelt. Dat concept is nu beschikbaar. In de RES kijken we naar alle mogelijkheden op het gebied van energie besparen, duurzame opwek van energie en het omgaan met warmtebronnen. Voor een korte samenvatting van wat de conceptRES inhoudt, zie de video onderaan deze pagina.
 

Regionale Energiestrategie


Wat is de Regionale Energiestrategie?

In Nederland is er een klimaatakkoord. Daarin staan meer dan 600 afspraken om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om aan die afspraken te voldoen maken 30 energieregio’s plannen. Zo’n plan heet Regionale Energiestrategie: RES. In die plannen staat hoe de regio’s meer duurzame energie en minder aardgas gaan gebruiken. Dat is de energietransitie.


Wat is de Metropoolregio Eindhoven?

In Zuidoost-Brabant werken we samen als Metropoolregio Eindhoven: MRE. Samen met de MRE-gemeenten werken we aan een RES. De RES van de MRE is een samenwerking van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, de provincie Noord-Brabant en Enexis Netbeheer.


Reacties

De verantwoordelijke wethouders van de 21 gemeenten in de Metropool Regio Eindhoven vragen dit voorjaar aan hun gemeenteraad een reactie op de eerste versie van de Regionale Energie Strategie. Deze reacties worden meegenomen in de definitieve RES 1.0.
 

Procedure

De Metropool Regio Eindhoven volgt voor het vaststellen van de RES 1.0 een procedure waarin de milieuaspecten van de voorgenomen ambities inzichtelijk worden gemaakt, de zogenaamde planMER. Deze planMER is vooral voor de grootschalige opwek van energie uit zon en wind van belang. Binnen de vijf Kempengemeenten is de planMER al eerder uitgevoerd. Deze studie zal één-op-één worden overgenomen in de planMER voor de Metropool Regio Eindhoven. Met de verdere uitwerking van de planMER en het inspraaktraject zal de uiteindelijke RES 1.0 in het najaar van 2021 zijn afgerond.
 

Meer weten over de RES?

Op de website van de Metropool Regio Eindhoven(externe link) vindt u de belangrijkste informatie over onze RES en kunt de belangrijke documenten downloaden. Reacties op de RES 1.0 kunt u sturen naar VTH De Kempen via vth@kempengemeenten.nl