U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u gebruiker bent van een woning of bedrijfspand in de gemeente.

Wat kost het?

De hoogte van de rioolheffing voor 2021 bedraagt op jaarbasis € 1,86 per m³ waterverbruik.

Direct regelen


U kunt de gemeente machtigen voor automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u hier gebruik van maakt, wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd.

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Contactpersonen

Afdeling Belastingen

Heeft deze informatie u geholpen?