U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u gebruiker bent van een woning of bedrijfspand in de gemeente.

Direct regelen

U kunt de gemeente machtigen voor automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u hier gebruik van maakt, wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd.

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen

Bezwaar indienen gemeentelijke belastingen en leges

Wat kost het?

Belastingtijdvak 1 januari 2023 t/m 30 juni 2023: € 0,99 per m³ waterverbruik.

Belastingtijdvak 1 juli 2023 t/m 31 december 2023: € 0,99 per m³ waterverbruik.

Op jaarbasis betaalt u € 1,98 per m³ waterverbruik.

Contactpersonen

Afdeling Belastingen

Heeft deze informatie u geholpen?