Je betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. Je krijgt een aanslag rioolheffing als je gebruiker bent van een woning of bedrijfspand in de gemeente.

Automatische incasso aanvragen

Je kan de gemeente machtigen voor automatische incasso van je belastingaanslag. Als je hier gebruik van maakt, wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de aanslag, kan je bezwaar maken. Zet in je bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom je het er niet mee eens bent. Stuur je bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Bezwaar indienen gemeentelijke belastingen en leges

Wat kost het?

Belastingtijdvak 1 januari 2024 t/m 30 juni 2024: € 1,22 per m³ waterverbruik.

Belastingtijdvak 1 juli 2024 t/m 31 december 2024: € 1,21 per m³ waterverbruik.

Waarover betaal ik rioolheffing?

De gemeente zorgt voor de afvoer van afvalwater, regenwater en het beheer van het grondwaterpeil. Hiervoor maken we gebruik van een uitgebreid afvoerstelstel. De rioolheffing is een vergoeding voor de kosten die we maken voor het beheer en het onderhoud van het afvoerstelsel. 

Ik wil mijn aanslag voortaan digitaal ontvangen. Waar kan ik dat regelen?

Meld je aan op MijnOverheid(externe link). Vergeet niet de e-mailnotificatie aan te zetten, zodat je een melding krijgt wanneer er nieuwe berichten binnenkomen in je Berichtenbox.

 

Contactpersonen

Afdeling Belastingen

Heeft deze informatie u geholpen?