Het Besluit bouwwerken leefomgeving heeft betrekking op situaties waar bouw- en sloopafval met een mobiele installatie wordt gebroken op de locatie waar het materiaal vrijkomt. Hierbij kan sprake zijn van het breken van steenachtige bedrijfsafvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen of slopen van wegen, gebouwen of andere bouwwerken, zowel buiten een inrichting als binnen een inrichting. Het laatste kan zich voordoen wanneer bijvoorbeeld een gedeelte van een bedrijf wordt gesloopt. Het besluit is niet van toepassing op het bewerken van bouw- en sloopafval in inrichtingen waarin (mede) van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een mobiele puinbreker worden bewerkt.

Voor het hanteren van een mobiele puinbreker moet een melding aan de gemeente worden gedaan.

Wat moet ik doen?

Via het Omgevingsloket kan digitaal een melding worden ingediend.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan deze melding.

Aanvullende informatie

Ligt de locatie waar u de puinbreker wil plaatsen in een stilte gebied, een grondwater beschermingsgebied of een ander gebied dat extra beschermd moet worden? Zo ja dan kan het zijn dat het gebruik van de puinbreker op die locatie niet is toegestaan of dat u een ontheffing moet aan vragen bij de provincie. Hiervoor kunt de Provinciale omgevingsverordening raadplegen via de website van de provincie.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de overheid - Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?