Je hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet je de sloop wel melden bij de gemeente.

Je doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijder je asbest

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen heb je ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het (tijdelijke) omgevingsplan

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen

Je doet de sloopmelding via het Omgevingsloket. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

Als je ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kun je via het Omgevingsloket ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doe je tegelijk met de sloopmelding.

Doe de melding minimaal vier weken voordat je wil beginnen. In de volgende gevallen doe je de melding uiterlijk vijf werkdagen van tevoren:

 • Je verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
 • Je bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die vier weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Na de sloopmelding

 • De gemeente stuurt je een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
 • Als je melding niet compleet is, krijg je hiervan bericht en moet je een nieuwe melding doen.
 • Als je melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet je je houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat je met de sloopwerkzaamheden begint, meld je dit bij de gemeente. Doe dit minimaal twee werkdagen van tevoren.
 • Als je klaar bent met de werkzaamheden, meld je dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat je klaar bent met de werkzaamheden.

Wat moet ik meenemen?

Gegevens bij de sloopmelding

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • de data en tijdstippen waarop je gaat slopen
 • hoe je gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe je deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet je soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als je verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet je altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994 of bij bouwwerken van enige omvang.

Wat kost het?

Een sloopmelding is gratis.

Hoe lang duurt het?

Als je je sloopmelding hebt gedaan, kun j e na vier weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als je geen bericht hebt ontvangen dat je melding niet in orde is.

Als je een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die je uiterlijk vijf werkdagen van tevoren moest melden, kun je na vijf werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als je bericht hebt gekregen dat je melding niet compleet is. Dan moet je een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Als je ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

 • Je ontvangt binnen acht weken bericht of je de vergunning krijgt. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd.

Aanvullende informatie

Als je niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kunt u op de Asbestwegwijzer kijken om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vind je bij Ascert.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?