Standplaats aanvragen

Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, vraagt u een standplaatsvergunning aan. U moet de standplaatsvergunning uiterlijk 8 weken voordat u de standplaats wilt innemen schriftelijk bij de gemeente aanvragen. U kunt hiervoor het formulier op deze pagina gebruiken. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan, bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats vragen als u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en handelingsbekwaam bent.

Standplaatsvergunning aanvragen

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een:

 • incidentele standplaats bedraagt € 62,60;
 • een tijdelijke standplaats bedraagt € 125,20;
 • een reguliere standplaats € 250,40.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag als een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.

Ter voorkomen of beperken van overlast, het waarborgen van de verkeersveiligheid en ter voorkomen van het in gevaar brengen van een redelijk verzorgingsniveau worden de volgende beleidsmatige uitgangspunten gehanteerd bij aanvragen om standplaatsvergunning:

 • Het innemen van een reguliere standplaats op of aan de openbare weg is toegestaan op de volgende aangewezen locaties:
  • Myrthaplein in Hooge Mierde (maandag tot en met zaterdag);
  • Vijfsprong Poppelsedijk/Prins Hendriklaan in Hooge Mierde (maandag tot en met zondag);
  • Huisacker, bij ’t Drieske en bij de Kerk, in Hulsel (maandag tot en met zaterdag);
  • Dorpsplein in Lage Mierde (maandag tot en met zaterdag);
  • Markt in Reusel (maandag tot en met zondag).
 • Incidentele standplaatsen mogen ook op andere plaatsen worden ingenomen. Per aanvraag wordt voor het aangegeven tijdsbestek beoordeeld of de gewenste locatie gebruikt mag worden.
 • Op de locatie op de vijfsprong Poppelsedijk/Prins Hendriklaan en op de locatie op de Markt in Reusel wordt maximaal 1 vaste standplaats per dag/dagdeel toegestaan. Op de overige locaties mogen maximaal 6 standplaatsen tegelijkertijd worden ingenomen.
 • Geen vergunning wordt verleend als op de betreffende locatie op dezelfde dag of hetzelfde dagdeel al een standplaats is vergund voor een gelijksoortige branche. In Lage Mierde en Hooge Mierde wordt geen vergunning verleend voor de verkoop van brood en banket. Voor de locatie op de vijfsprong Poppelsedijk/Prins Hendriklaan wordt uitsluitend vergunning verleend voor de verkoop van ijs.
 • Degene die al een vergunning heeft voor een reguliere standplaats op een bepaalde dag/dagdeel krijgt voor de opvolgende periode voorrang op nieuwe aanvragen voor een gelijksoortige branche of op nieuwe aanvragen op locaties waar sprake is beperking van het aantal standplaatsen.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?