Alle kinderen (6 - 18 jaar oud) die in de gemeente wonen, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten (subsidie) voor muzikale en culturele vorming. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkend docent of muziekschool. Een docent is erkend wanneer hij/zij aan bepaalde eisen voldoet. Op de pagina 'Gecertificeerde docenten voor muzikale of culturele vorming' vindt u de lijst met erkende docenten. Staat een docent niet op de lijst, maar voldoet deze volgens u wel aan de eisen? Dan kunt u de docent vragen om erkenning aan te vragen op onze pagina 'Erkend docent kunst- en cultuureducatie'.

Hoe werkt het?

De subsidie bedraagt 50% van het cursusgeld (van maximaal twee activiteiten) met een maximum van € 440,- per deelnemer (zogenaamd 'subsidieplafond'). Dit maximum geldt voor beide activiteiten samen. Als het cursusgeld van één activiteit al meer dan € 880,00 is, heeft het dus geen zin om een aanvraag voor een tweede activiteit te doen. U krijgt dan al het maximum subsidiebedrag. Zorg ervoor dat u alle bewijsstukken meestuurt!

Wat moet ik doen?

U kunt per cursusjaar voor twee activiteiten een subsidieaanvraag indienen. Dit kan handig zijn als uw kind bijvoorbeeld halverwege het jaar gewisseld is van instrument of in plaats van een lessenreeks een workshop volgt. De termijn voor het indienen van de aanvraag valt jaarlijks tussen 1 januari en 1juni Binnen twee maanden worden de aanvragen verwerkt en krijgt u een brief met het besluit.

Subsidie aanvragen is op dit moment niet mogelijk.

Het invullen van het e-formulier kan tussen 1 januari en 1 juni. Bij het invullen hiervan heeft u een overzicht van alle facturen en een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld nodig. Bij betaling in termijnen, moet u er rekening mee houden dat de aanvraag voor de subsidie pas ingediend kon worden als alle termijnen waren betaald.

Contactpersonen

Marga van der Heijden

Heeft deze informatie u geholpen?