Alle kinderen (6 - 18 jaar oud) die in de gemeente wonen, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten (subsidie) voor muzikale en culturele vorming. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkend docent of muziekschool. Een docent of muziekschool is erkend wanneer hij/zij aan bepaalde eisen voldoet. Op de pagina 'Gecertificeerde docenten/scholen voor muzikale of culturele vorming' vind je de lijst met erkende docenten. Staat een docent niet op de lijst, maar voldoet deze volgens jou wel aan de eisen? Dan kan je de docent vragen om erkenning aan te vragen.

Hoe werkt het?

De subsidie bedraagt 50% van het cursusgeld (van maximaal twee activiteiten) met een maximum van € 473,- per deelnemer (zogenaamd 'subsidieplafond'). Dit maximum geldt voor beide activiteiten samen. Als het cursusgeld van één activiteit al meer dan € 946,- is, heeft het dus geen zin om een aanvraag voor een tweede activiteit te doen. Je krijgt dan al het maximum subsidiebedrag. Zorg ervoor dat je alle bewijsstukken meestuurt!

Wat moet ik doen?

Je kunt per cursusjaar voor twee activiteiten een subsidieaanvraag indienen. Dit kan handig zijn als je kind bijvoorbeeld halverwege het jaar gewisseld is van instrument of in plaats van een lessenreeks een workshop volgt. De termijn voor het indienen van de aanvraag valt jaarlijks tussen 1 januari en 1 juni. Binnen twee maanden worden de aanvragen verwerkt en krijg je een brief met het besluit.

Subsidie aanvragen

Het invullen van het e-formulier kan tussen 1 januari en 1 juni. Bij het invullen hiervan heb je een overzicht van alle facturen en een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld nodig. Bij betaling in termijnen, moet je er rekening mee houden dat de aanvraag voor de subsidie pas ingediend kon worden als alle termijnen waren betaald.

Contactpersonen

Marga van der Heijden

Heeft deze informatie u geholpen?