Subsidie voor muzikale en culturele vorming

Volgt jouw kind muziek-, dans-, of theaterles? Dan kom je misschien in aanmerking voor de subsidie voor muzikale en culturele vorming. Een aanvraag doen kan elk jaar tot 1 juni. Op deze pagina lees je meer over (het aanvragen van) deze subsidie.

Alle kinderen (6 - 18 jaar oud) die in de gemeente wonen, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor muzikale en culturele vorming. Voor deze subsidie gelden twee belangrijke voorwaarden:

  1. Het kind is nog geen 18 is op het moment dat de lessen starten.
  2. De lessen worden gevolgd bij een erkend docent of muziekschool. 

Een docent of muziekschool is erkend wanneer hij/zij aan bepaalde eisen voldoet. Op de pagina 'Gecertificeerde docenten/scholen voor muzikale of culturele vorming' vind je de lijst met erkende docenten. Staat een docent niet op de lijst, maar voldoet deze volgens jou wel aan de eisen? Dan kan je de docent vragen om erkenning aan te vragen.

Hoe werkt het?

De subsidie bedraagt 50% van het cursusgeld (van maximaal twee activiteiten) met een maximum van € 473,- per deelnemer. Dit maximum geldt voor beide activiteiten samen. Als het cursusgeld van één activiteit al meer dan € 946,- is, heeft het dus geen zin om een aanvraag voor een tweede activiteit te doen. Je krijgt dan al het maximum subsidiebedrag. Stuur alle bewijsstukken (facturen en bewijs van betaling) mee als je de subsidie aanvraagt. Dan kunnen wij deze goed in behandeling nemen. 

Wat moet ik doen?

Elk jaar kan je tussen 1 januari en 1 juni de subsidie voor muzikale en culturele vorming aanvragen over het voorgaande jaar. Je doet je aanvraag digitaal via het online formulier dat in de aanvraagperiode op deze pagina te vinden is. Wij verwerken je aanvraag binnen twee maanden en sturen je een brief met ons besluit.

Bij het invullen van het digitale formulier heb je een overzicht van alle facturen en een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld nodig. Houd er bij een betaling in termijnen rekening mee dat de aanvraag voor de subsidie pas ingediend kan worden als alle termijnen zijn betaald.

Contactpersonen

Marga van der Heijden

Tessa van Dooren

Heeft deze informatie u geholpen?