Alle kinderen (6 - 18 jaar oud) die in de gemeente wonen, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten (subsidie) voor muzikale en culturele vorming. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkend docent of muziekschool. Een docent is erkend wanneer hij/zij aan bepaalde eisen voldoet. Op de pagina 'Gecertificeerde docenten voor muzikale of culturele vorming' vindt u de lijst met erkende docenten. Staat een docent niet op de lijst, maar voldoet deze volgens u wel aan de eisen? Dan kunt u de docent vragen om erkenning aan te vragen op onze pagina 'Erkend docent kunst- en cultuureducatie'.

Hoe werkt het?

De subsidie bedraagt 50% van het cursusgeld (van maximaal twee activiteiten) met een maximum van € 370,00 per deelnemer (zogenaamd 'subsidieplafond'). Dit maximum geldt voor beide activiteiten samen. Als het cursusgeld van één activiteit al meer dan € 740,00 is, heeft het dus geen zin om een aanvraag voor een tweede activiteit te doen. U krijgt dan al het maximum subsidiebedrag. Onder 'Aanvullende informatie' vindt u enkele rekenvoorbeelden. Zorg ervoor dat u alle bewijsstukken meestuurt!

Voorschot

Op verzoek kan een zogenaamd 'voorschot' worden verleend ten hoogte van de te verwachten subsidie. Dit kan alleen als u een beschikking heeft van de participatieregeling. De participatieregeling kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd en wordt per gezin toegekend.

Wat moet ik doen?

U kunt per cursusjaar voor twee activiteiten een subsidieaanvraag indienen. Dit kan handig zijn als uw kind bijvoorbeeld halverwege het jaar gewisseld is van instrument of in plaats van een lessenreeks een workshop volgt. De termijn voor het indienen van de aanvraag valt jaarlijks tussen 1 februari en 15 mei. Vóór 1 augustus worden de aanvragen verwerkt en krijgt u een brief met het besluit.

Het invullen van het e-formulier kon tussen 1 februari en 15 mei. Bij het invullen hiervan had u een overzicht van alle facturen en een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld nodig. Begin daarom op tijd met het aanvragen van facturen! Bij betaling in termijnen, moet u er rekening mee houden dat de aanvraag voor de subsidie pas ingediend kon worden als alle termijnen waren betaald.

Aanvullende informatie

Rekenvoorbeeld 1

  • Activiteit 1: zangles, cursusgeld € 800,00
  • Activiteit 2: pianoles, cursusgeld € 800,00

Subsidie: € 370,00

Rekenvoorbeeld 2

  • Activiteit 1: zangles, cursusgeld € 100,00
  • Activiteit 2: pianoles, cursusgeld € 100,00

Subsidie: € 200,00

Rekenvoorbeeld 3

  • Activiteit 1: zangles, cursusgeld € 100,00
  • Activiteit 2: pianoles, cursusgeld € 100,00
  • Activiteit 3: toneelles, cursusgeld € 100,00

Subsidie: € 200,00

U kunt voor twee activiteiten subsidie aanvragen. De derde activiteit komt niet in aanmerking.

Contactpersonen

Ilse van Gerven of Marga van der Heijden

Heeft deze informatie u geholpen?