In september 2013 heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden ingestemd met de toekomstvisie ‘Gezamenlijk, Grenzeloos en Groen’ waarin 12 ambities, verdeeld over 3 thema's, voor de toekomst van Reusel-De Mierden beschreven zijn.

Groen

 • Landelijk karakter
 • Duurzaamheid
 • Dorps wonen

Gezamenlijk

 • Behoud kleine kernen
 • Grote sociale cohesie en actief verenigingsleven
 • Zorgzame dorpen
 • Streven naar een evenwichtige samenleving
 • Trots op het historisch en cultureel erfgoed

Grenzeloos

 • Stimulans werkgelegenheid
 • Verbeterde bereikbaarheid
 • Blik op België
 • Samenwerking in de regio