Tractoren met huifkarren en aanhangwagens

Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets. Dit staat in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Dit betekent dus bijvoorbeeld dat er geen personen in een huifkar die achter een tractor hangt vervoerd mogen worden. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend.

De ontheffing is alleen voor wegen die in beheer zijn van de gemeente Reusel-De Mierden. Deze ontheffing geldt dus niet voor provinciale wegen. Om over provinciale wegen te mogen rijden is een ontheffing van de provincie nodig.

Hoe werkt het?

Aan een ontheffing worden voorschriften worden verbonden. Voor het vervoer van personen in een huifkar achter een tractor worden de volgende voorschriften aan de ontheffing verbonden:

Technische uitrusting

 1. De huifkar en het trekkende voertuig moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor landbouwvoertuigen.
 2. De huifkar moet voorzien zijn van een deugdelijke reminrichting.
 3. Het voldoen aan de wettelijke eisen en het zijn voorzien van een deugdelijke reminrichting moet worden geborgd door een jaarlijkse keuring van de tractor en de huifkar door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Van deze keuring moet een rapport op worden gemaakt.
 4. Naast de wettelijk voorgeschreven standaard verlichting is de huifkar voorzien van of 2 extra ambergele retroreflectoren aan beide zijkanten of van zijmarkeringslichten als bedoeld in artikel 5.14.57 van de Regeling Voertuigen.
 5. Ter voorkoming van het plotseling losraken van de huifkar moet de koppeling tussen trekkend voertuig en de huifkar zodanig geborgd zijn (bij voorkeur met een hangslot) dat deze, ter voorkoming van baldadigheid, niet handmatig ontkoppeld kunnen worden.
 6. De deuren van de huifkar moeten voorzien zijn van een dermate deugdelijke sluiting dat tijdens het rijden de deuren niet onbedoeld open kunnen gaan.
 7. In de huifkar is deugdelijke blusapparatuur aanwezig.
 8. In de huifkar moet een deugdelijke binnenverlichting aanwezig zijn die automatisch aangaat met de verlichting van het trekkende voertuig.
 9. De chauffeur van de trekker moet vanaf zijn zitplaats een goed overzicht hebben op wat er in de huifkar gebeurt. Dit kan via een binnenspiegel, maar een camera in de huifkar met monitor in de trekker heeft de voorkeur.
 10. Om in te kunnen grijpen als de geluidbelasting te hoog moet de in de huifkar aanwezige geluidsinstallatie door de chauffeur van de trekker vanuit zijn cabine uitgeschakeld kunnen worden.

Verhuurders en chauffeur

 1. Het verhuren van losse huifkarren zonder trekker en/of zonder chauffeur is niet toegestaan.
 2. De maximale snelheid die gehanteerd moet worden is 25 km/uur.
 3. Het rijden met 2 huifkarren achter een trekker is niet toegestaan.
 4. De bestuurder van de trekker moet minimaal 21 jaar zijn, beschikken over een geldig rijbewijs voor het besturen van een trekker met aanhanger en mag tot 5 jaar geleden niet veroordeeld zijn voor rijden onder invloed.
 5. De verhuurder moet in het bezit te zijn van de benodigde ontheffingen van de wegbeheerders om met de huifkar personen te mogen vervoeren.
 6. Verhuurder is verplicht een verzekering af te sluiten die voldoende dekking geeft tegen de aansprakelijkheid als verhuurder van huifkarren waarin passagiers vervoerd worden.
 7. Huurders krijgen bij de boekingsbevestigingen een exemplaar toegezonden van de geldende voorschriften.
 8. De chauffeur van de trekker is de eerst verantwoordelijke voor een goed verloop van de rit. De verhuurder zorgt dat de chauffeur de juiste instructies krijgt over de voorschriften. De chauffeur ziet erop toe dat de huurders de voorschriften correct naleven en alle instructies van de chauffeur ook stipt opvolgen.
 9. In de huifkar worden niet meer personen vervoerd dan dat er zitplaatsen zijn. De te vervoeren personen moeten blijven zitten tijdens het rijden.
 10. Wanneer uitgestapt moet worden op de openbare weg vindt het uitstappen plaats aan die zijde van de weg waar ook de plaats van bestemming is gelegen (niet oversteken).
 11. Het geluidsniveau wat een aanwezige geluidsinstallatie produceert is niet hoger dan 88 dB(A).
 12. Bij aankomst op de stopplaatsen tijdens de rit wordt de geluidsinstallatie direct uitgeschakeld en deze gaat pas weer aan als de huifkar bij vertrek gaat rijden.
 13. Na zonsondergang en voor zonsopgang mag in bos- en natuurgebieden de geluidsinstallatie niet worden gebruikt.
 14. Ter voorkoming van ongewenste situaties wordt de tractor tijdens de stops en het in- en uitstappen afgesloten.
 15. In de huifkar wordt goed zichtbaar aangegeven dat passagiers meerijden op eigen risico.

Huurders

 1. De huurder zorgt ervoor dat alle passagiers op de hoogte worden gesteld van de voorschriften.
 2. Er mag geen glaswerk worden vervoerd in de huifkar. Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van blikken of plastic materialen.
 3. Afval wordt in de huifkar verzameld.
 4. Het is voor huurders niet toestaan dat eigen geluidsinstallaties en/of aggregaten worden gebruikt.
 5. Het gebruik van Carbidkannen, Bengaals vuurwerk of dergelijke in of in de nabijheid van de huifkar is verboden.
 6. Het is tijdens de rit verboden om op de banken te staan.
 7. Het tijdens de rit uit de huifkar springen of uit of aan de huifkar hangen of voorwerpen uit de huifkar gooien is niet toegestaan.
 8. Het gebruik van (maximaal 2) spandoeken aan de zijkanten van de huifkar is toegestaan. Deze moeten zodanig worden bevestigd dat er geen overlast ontstaat voor andere weggebruikers. De chauffeur ziet hierop toe en zijn instructies moeten daarbij opgevolgd worden. Het gebruik van tape als bevestigingsmateriaal is hierbij niet toegestaan. Aan de voor- en achterzijde mogen vanwege het zicht van de chauffeur geen spandoeken worden opgehangen.
 9. Door de huurders wordt een contactpersoon aangewezen die als aanspreekpunt voor de chauffeur optreedt.
 10. Bij herhaalde overtreding van de voorschriften door passagiers kan de chauffeur de rit tussentijds beëindigen.

Wat moet ik doen?

Als u personen wilt vervoeren in een laadruimte van een motorvoertuig of in een huifkar/aanhangwagen achter een motorvoertuig vraagt u hiervoor ontheffing aan. U kunt dit doen door een verzoek om ontheffing in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. In het verzoek geef u aan wanneer u wilt rijden en met welke combinatie.

Als het gaat om het vervoeren van personen in een huifkar achter een tractor kunt u voor het doen van het verzoek gebruik maken van het aanvraagformulier, wat u kunt vinden in het tabblad 'Formulieren'.

U moet de ontheffing minimaal 8 weken voordat u de personen gaat vervoeren aanvragen. Het is ook mogelijk om een doorlopende ontheffing voor 5 jaar te krijgen.

Aanvragen personen vervoer in een huifkar achter een tractor

Wat kost het?

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor maximaal 5 jaar bedraagt € 91,85. Voor een ontheffing voor maximaal 2 dagen bedragen de kosten € 22,95.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?