Gefeliciteerd, je wilt gaan trouwen! Officieel meldt je een huwelijk tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de huwelijksdatum.

De planning van een huwelijk met een toespraak door een BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) vergt meer tijd. Daarom wordt in dat geval gevraagd om de melding minimaal 8 weken voor de huwelijksdatum te doen. De melding voor een sober huwelijk kan tot 2 weken voor de huwelijksdatum gedaan worden.

Het melden doe je met met je DigiD. De betaling kun je direct doen via iDeal.

Zorg dat de volgende documenten beschikbaar zijn om te uploaden:

 • Kopieën van jullie legitimatiebewijzen
 • Kopieën van de legitimatiebewijzen van de getuigen

Huwelijk melden

Wat kost het?

 • Werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: € 397,-
 • Maandag en woensdag tussen 09.30 en 10.00 (sober): € 144,-
 • Vrijdag vanaf 17.00 en zaterdag tussen 10.30 en 15.00 uur: € 509,-
 • Huwelijk op locatie: € 545,-
 • Trouwboekje: € 35,25
 • Uittreksel burgerlijke stand: € 16,60
 • Verklaring huwelijksbevoegdheid: € 29,-
 • Benoeming ambtenaar voor een dag: € 64,90

Aanvullende informatie

Getuigen bij het huwelijk

Bij het officiële moment van trouwen (de huwelijksvoltrekking) moeten minimaal twee getuigen aanwezig zijn. In totaal mogen er maximaal vier getuigen aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking.

Wil je trouwen op een andere locatie in deze gemeente?

Ook dat is mogelijk. Je dient dan wel vooraf toestemming te vragen. Trouw je op locatie en/of zijn er meer dan 50 personen aanwezig? Neem dan contact op met Loket burgerzaken voor meer informatie. Het kan namelijk zijn dat er een gebruiksvergunning nodig is.

Voorwaarden sober huwelijk

 • De duur van de ceremonie bedraagt maximaal 15 minuten;
 • Bij de ceremonie mogen maximaal 10 personen (inclusief het bruidspaar en de getuigen) aanwezig zijn;
 • Er vindt geen gesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voorafgaand aan het huwelijk;
 • Het geven van een persoonlijke invulling aan de huwelijksvoltrekking, zoals een toespraak, muziek, het schenken van drank of het verstrooien van bloemblaadjes, confetti of rijst (zowel binnen als buiten) is niet toegestaan;
 • Er wordt geen toespraak gehouden tijdens de ceremonie;
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet door het bruidspaar gekozen worden;
 • De huwelijksvoltrekking vindt plaats in het gemeentehuis in een door de ambtenaar te bepalen ruimte.

Voorwaarden kosteloos huwelijk

Kosteloos trouwen kan op maandagochtend om 9.00 en 9.15 uur. Je krijgt dan een bescheiden plechtigheid, zoals bij een sober huwelijk. Onder de volgende voorwaarden is een kosteloos huwelijk mogelijk:

 • Minimaal één persoon van het bruidspaar staat ingeschreven in de basisregistratie van gemeente Reusel-De Mierden;
 • Het gezamenlijk inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Buitenlands huwelijk

 • Wonen jullie beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval één van jullie de Nederlandse nationaliteit? Dan doe je de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer jij of jouw partner jonger zijn dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • Je mag niet trouwen met je eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, of halfzus.
 • Je mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Sta je onder curatele? Dan heb je toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als je niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als je broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Contactpersonen

Loket burgerzaken

Heeft deze informatie u geholpen?