Je mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of je hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Wat moet ik doen?

  • Als je een uitrit wil, ga dan eerst na of je hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebt en vraag deze vervolgens aan bij de gemeente.
  • Je hebt een aparte omgevingsvergunning nodig voor een uitrit. Het is dus niet zo dat als je bijvoorbeeld beschikt over een omgevingsvergunning voor de bouw van een garage, je op grond hiervan ook een uitrit mag aanleggen.
  • Als een omgevingsvergunning voor een uitrit wordt afgegeven, worden de werkzaamheden op gemeentegrond uitgevoerd door de gemeente. De kosten hiervan zijn voor jouw rekening.
  • Je kunt als aanvrager of als belanghebbende bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.
  • De gemeente kan voorwaarden aan de uitrit verbinden. Deze voorwaarden kunnen gedeeltelijk verband houden met het eigendom van de weg.
  • Als er een watergang (sloot, water) langs je huis loopt waarover je een uitrit wilt maken dan heb je een vergunning van het waterschap nodig en niet van de gemeente.
  • Via het Omgevingsloket kun je de aanvraag online indienen. Gebruik hiervoor je DigiD. Bedrijven gebruiken hiervoor eHerkenning.

Wat moet ik meenemen?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Hoe lang duurt het?

Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. 

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Contactpersoon

P. van der Heijden

Heeft deze informatie u geholpen?