U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Wat moet ik doen?

  • Als u een uitrit wenst, vraagt u hiervoor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.
  • U heeft een aparte omgevingsvergunning nodig voor een uitrit. Het is dus niet zo dat als u bijvoorbeeld beschikt over een omgevingsvergunning voor de bouw van een garage, u op grond hiervan ook een uitrit mag aanleggen.
  • Indien een omgevingsvergunning voor een uitrit wordt afgegeven, worden de werkzaamheden op gemeentegrond uitgevoerd door de gemeente. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.
  • U kunt als aanvrager of als belanghebbende bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.
  • De gemeente kan voorwaarden aan de uitrit verbinden. Deze voorwaarden kunnen gedeeltelijk verband houden met het eigendom van de weg.
  • Indien een watergang (sloot, water) langs uw huis loopt waarover u een uitrit wilt maken dan heeft u een vergunning van het waterschap nodig en niet van de gemeente.
  • Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u de aanvraag online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD(externe link). Bedrijven gebruiken hiervoor eHerkenning(externe link).

Wat moet ik meenemen?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Hoe lang duurt het?

Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Contactpersonen

P. van der Heijden

Heeft deze informatie u geholpen?