Een uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Voor de aansluiting op gemeentegrond heeft u een omgevingsvergunning nodig.

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Wat moet ik doen?

  • Als u een uitrit wenst, vraagt u hiervoor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. 
  • U heeft een aparte omgevingsvergunning nodig voor een uitrit. Het is dus niet zo dat als u bijvoorbeeld beschikt over een omgevingsvergunning voor de bouw van een garage, u op grond hiervan ook een uitrit mag aanleggen.
  • Indien een omgevingsvergunning voor een uitrit wordt afgegeven, worden de werkzaamheden op gemeentegrond uitgevoerd door de gemeente. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.
  • U kunt als aanvrager of als belanghebbende bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.
  • De gemeente kan voorwaarden aan de uitrit verbinden. Deze voorwaarden kunnen gedeeltelijk verband houden met het eigendom van de weg.

  • U meldt bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen.
  • Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Aanvullende informatie

Indien een watergang (sloot, water) langs uw huis loopt waarover u een uitrit wilt maken dan heeft u een vergunning van het waterschap nodig en niet van de gemeente.

Contactpersonen

P. van der Heijden

Verwijzingen

Heeft deze informatie u geholpen?