Verhuis je naar of binnen gemeente Reusel-De Mierden? Geef dat dan aan ons door. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat je verhuisd bent. Dit kan ook maximaal 4 weken voor de verhuizing.

Als je te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, je parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Afspraak maken

DigiD linkVerhuizing online doorgeven

Wat moet ik doen?

Geef je verhuizing door aan gemeente waar je naartoe verhuist. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat je bent verhuisd. Als je de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als je na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als je later aangifte doet, is de datum waarop je de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als je een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die je doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat je alle benodigde gegevens doorgeeft Anders kunnen we je adresgegevens niet wijzigen.

Verhuizen naar het buitenland

Als je vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet je dit uiterlijk 5 dagen vóór je vertrek doorgeven aan de gemeente. Je doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij 'Verhuizen naar het buitenland' staat vermeld wat je moet doen.

Inwonen of samenwonen

Als je bij iemand gaat inwonen of je gaat samenwonen, dan moet de hoofdbewoner hiervoor toestemming geven. Dit kan door samen de verhuizing online door te geven via de knop bovenaan de pagina, of door onderstaand het digitale formulier "Verklaring van inwoning" in te vullen.

Verklaring van inwoning

Het kan ook schriftelijk, met het formulier Verklaring toestemming woonadres en een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die je gemachtigd hebt de verhuizing voor je door te geven

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik [je voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres], de hieronder vermelde persoon [voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die je machtigt] tot het doorgeven van mijn verhuizing van [oude adres] naar [nieuwe adres].'

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs
 • (een kopie van) je geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van je nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als je bij iemand gaat wonen
 • de ondertekende machtigingsbrief

Instanties die de gegevens van je verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft je verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Inwonen

Als je bij iemand gaat inwonen of je gaat samenwonen dan kun je dat doorgeven via het formulier Verklaring inwoning.

Wat moet ik meenemen?

Online doorgeven

 • Je geeft je verhuizing online door met DigiD. Als je nog geen DigiD hebt, vraag je die aan via DigiD.nl. Je hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Persoonlijk doorgeven

 • Je geldige identiteitsbewijs en, indien van toepassing, je huurcontract of het formulier "verklaring van inwoning"

Schriftelijk doorgeven

 • Het verhuisformulier van de gemeente
 • Je handtekening op het formulier
 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs
 • Indien van toepassing, een kopie van je huurcontract of het formulier "verklaring van inwoning"

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen je adresgegevens aan.

Contactpersonen

Loket Burgerzaken

Heeft deze informatie u geholpen?