Kun je zelf niet naar het stembureau komen? Dan kun je iemand anders machtigen om voor jou te stemmen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Hoe machtig je een andere kiezer?

Je kunt op 2 manieren iemand vragen om voor jou te stemmen:

 • via je stempas (dit heet onderhandse volmacht)
 • via een machtigingsformulier (dit heet een schriftelijke volmacht)

Welke regels gelden er?

 • Iemand mag voor de komende verkiezingen door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die je machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen.
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
 • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtig je iemand uit dezelfde provincie.
 • Bij Waterschapsverkiezingen machtig je iemand uit hetzelfde waterschap.
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kun je iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

Wanneer degene die je machtigt in dezelfde gemeente woont als jij:

 • vul je de achterkant van jouw stempas in
 • ondertekenen jij én degene die je machtigt allebei jouw stempas
 • geef je degene die jij machtigt jouw stempas en een kopie van jouw geldige identiteitsbewijs mee

Wanneer degene die je machtigt in een andere gemeente woont:

 • vul je een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente of te downloaden onder aan deze pagina
 • ondertekenen jij en degene die je machtigt allebei het machtigingsformulier
 • lever je het machtigingsformulier uiterlijk 17 november 2023 in bij de gemeente
 • stuurt de gemeente je een bericht dat de aanvraag is goedgekeurd
 • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die je hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor jou gaan stemmen

Verzoek om bij volmacht te stemmen

Het formulier voor een verzoek om bij volmacht te stemmen, download je via de website van rijksoverheid:

Formulier downloaden(externe link)

Contactpersonen

Loket burgerzaken

Heeft deze informatie u geholpen?