• Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • Let op: U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat.

Wat moet ik doen?

  • U doet aangifte van het verloren of gevonden voorwerp bij de gemeente. U kunt dit doen via de link verderop op deze pagina.
  • Na de aangifte kunt u ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. U krijgt dan een oproep van de gemeente als de eigenaar zich heeft gemeld.
  • U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. Vraag dan om een bewijs daarvan.
  • Als de gemeente uw verloren voorwerp denkt te hebben gevonden, krijgt u een oproep.

Aangifte bij diefstal

Ga altijd naar de politie om aangifte te doen van een gestolen voorwerp. U kunt dat persoonlijk doen op het politiebureau, maar vaak ook online.

Direct regelen

Gestolen of verloren fiets

Als u een fiets verloren bent, moet u aangifte doen bij de politie op de pagina 'Mijn fiets is gestolen' van de politie. Op de website van de politie staat dat u bij een gestolen fiets eerst bij de gemeente moet informeren. De registratie van gevonden en verloren fietsen gebeurt bij KempenPlus. Alle gevonden fietsen die bij KempenPlus geregistreerd staan, worden gecontroleerd met de aangiftes van gestolen fietsen in de database van de politie. Als er een match is, neemt KempenPlus contact op met de eigenaar.

Gevonden of verloren voorwerpen

Fiets gevonden

Verklaring vermissing reisdocument

Heeft deze informatie u geholpen?