De inhoud is geladen.

Versterking en uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Versterking en uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Het elektriciteitsnetwerk wordt zo langzamerhand te klein voor de vraag. Enexis gaat de komende jaren aan de slag om het netwerk klaar te maken voor de toekomst.

Enexis gaat de komende jaren het elektriciteitsnetwerk versterken en uitbreiden. Dat is nodig om het netwerk toekomstbestendig te maken. Op dit moment wordt ons netwerk namelijk te klein voor de vraag. Het aantal woningen neemt toe en ook het gebruik van zonnepanelen (en het terugleveren van stroom), warmtepompen en laadpalen vraagt veel van het bestaande netwerk. Met storingen en andere problemen, zoals het niet kunnen aansluiten van nieuwe bedrijven, tot gevolg.

Door het elektriciteitsnetwerk te versterken en uit te breiden worden stroomonderbrekingen en storingen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen en blijft iedereen zeker van energie.

De werkzaamheden houden in dat er spanningskabels vervangen worden en de capaciteit wordt verhoogd, onder andere door het vervangen en nieuw plaatsen van elektriciteitshuisjes. In onze gemeente worden er zo’n 60 nieuwe elektriciteitshuisjes geplaatst en worden er 55 bestaande huisjes aangepast. En er wordt bijna 62 kilometer aan hoofdkabel verzwaard. Er worden ook drie verdeelstations geplaatst in onze gemeente.

Op deze pagina vind je het laatste nieuws over de uitbreiding en versterking van het energienetwerk. De pagina wordt aangevuld met een aantal veelgestelde vragen over dit project.

Op de foto: Elektriciteitshuisje grijs

Werkzaamheden in onze gemeente

Samen met Enexis werken we aan de uitbreiding en versterking van ons elektriciteitsnetwerk. Enexis initieert de plannen en voert deze uit. Wij geven vergunningen af voor het ondergrondse werk aan de kabels. De totale werkzaamheden gaan 3 tot 5 jaar duren.

Het tweede en derde kwartaal van 2024 worden gebruikt om in kaart te brengen waar en wanneer er nieuwe elektriciteitshuisjes geplaatst worden en waar er gewerkt wordt aan de kabels onder de grond.

De werkzaamheden worden steeds per buurt opgepakt. Als jouw buurt aan de beurt is ontvang je hierover bericht van Enexis.

De buurtaanpak van Enexis

De grootschalige opwaardering van ons elektriciteitsnetwerk wordt ook wel de zogenaamde 'buurtaanpak' genoemd. Dit is de manier van werken door netbeheerder Enexis waarbij een buurt in een gemeente – waar spanningsproblemen aanwezig zijn of een algehele versterking van de spanningskabels noodzakelijk is – op verschillende plekken opengemaakt wordt en er aan de elektriciteit gewerkt wordt. 

Vaak gaan deze werkzaamheden gepaard met de plaatsing van een nieuwe elektriciteitshuisje.

Mag Enexis die elektriciteitshuisjes zomaar neerzetten?

Ja en nee. Enexis heeft een zogenaamde leveringsplicht. De elektriciteitshuisjes zijn nodig om te voldoen aan die plicht. Wij kunnen Enexis niet verbieden om deze huisjes te plaatsen en om deze te vervangen. Er is ook geen (omgevings)vergunning nodig voor het plaatsen van de kleine huisjes.

Wij hebben met Enexis afgesproken dat zij elk nieuw elektriciteitshuisje communiceert met omwonenden en bedrijven die er omheen gevestigd zijn. 

Voor het plaatsen van de grotere verdeelstations of onderstations heeft Enexis wel een vergunning nodig. Zoals voor elke vergunning geldt kun je hiertegen bezwaar of een zienswijze indienen als je het hier niet mee eens bent.

Komt er een elektriciteitshuisje in mijn buurt?

Ja, in principe krijgen alle buurten van onze gemeente met een dergelijk huisje te maken. De werkzaamheden houden daarnaast in dat ongeveer een derde van alle straten opengemaakt wordt om de kabels en leidingen aan te pakken.

Waarom komen er zo veel elektriciteitshuisjes bij?

De reden dat het aantal elektriciteitshuisjes fors uitgebreid wordt is het feit dat Nederland tot 2035 de omslag wil maken van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Dit is Rijksbeleid en wij volgen dit, zodat we samen deze omslag kunnen maken en los kunnen komen van fossiel vervuilende brandstoffen.

Moet overal in Nederland het netwerk versterkt worden?

Ja. Het elektriciteitsnetwerk in heel Nederland voldoet langzaam maar zeker niet meer aan de vraag. In alle delen van het land wordt inmiddels gewerkt aan de versterking en uitbreiding van het netwerk.

Wat is de Energietransitie?

Het klimaat verandert. Dat is wereldwijd zo en dus ook in ons land. De gemiddelde temperatuur is in de afgelopen eeuw gestegen, het regent vaker en harder en zeer warme dagen komen vaker voor. Om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen zijn er in 2015 in Parijs afspraken gemaakt over de klimaatdoelen.

Om aan deze afspraken te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. Die overstap heet de 'Energietransitie'.

Wil je meer lezen over de energietransitie? Kijk dan op de website van het RIVM.

Meer weten?

Wil je meer weten over de uitbreiding en versterking van het stroomnet in onze gemeente? Neem dan contact met ons op. Dat kan via ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl (onder vermelding van ‘versterking elektriciteitsnetwerk’) of bel 0479 - 650 650.