• U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container of bouwmaterialen.
  • Als u dat toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. Een ontheffing aanvragen is niet nodig als het plaatsen of het te plaatsen voorwerp voldoet aan de voorschriften hiervoor uit het 'Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan de weg'

Wat moet ik doen?

Wilt u een voorwerp plaatsen voor de opslag van roerende zaken? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. Via het Omgevingsloket kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Wilt u een bouw-/puincontainer, bouwmaterialen of bouwmachines plaatsen, welke niet voldoet aan de voorschriften uit het 'Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan de weg' hiervoor? Vul dan het formulier hieronder in.

Om de e-formulieren in te vullen heeft u als inwoner DigiD en als organisatie eHerkenning nodig.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedragen € 73,05.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en toestemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Aanvullende informatie

In artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit APV/VFL is te zien aan welke voorschriften voldaan moet worden om een voorwerp te plaatsen zonder dat daarvoor een ontheffing aangevraagd moet worden.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?