Vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires (hierna genoemd vrijwilligers) vervullen een belangrijke rol binnen onze gemeenschap. De gemeente Reusel-De Mierden vindt het belangrijk dat vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom heeft zij voor vrijwilligers en/of organisaties die in onze gemeente gevestigd zijn een gratis vrijwilligersverzekering afgesloten.

Je bent vrijwilliger als je (in een georganiseerd verband) vrijwillig werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Als vrijwilliger mag je een vergoeding ontvangen, maar deze moet binnen de grenzen blijven die de Belastingdienst hiervoor hanteert. De vrijgestelde bedragen vindt u op www.belastingdienst.nl(externe link).

Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit houdt in dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

Meer en actuele informatie vindt u op de website van Centraal Beheer(externe link).

Hoe werkt het?

Wat is verzekerd?

De VNG verzekering verzekert risico’s die direct verband houden met de vrijwilliger en het werk dat gedaan wordt zoals:

 • aansprakelijkheid van de vrijwilligers;
 • aansprakelijkheid van de organisatie;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • ongevallen;
 • persoonlijke eigendommen;
 • rechtsbijstand.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

De gratis verzekering is bestemd voor alle vrijwilligers van organisaties die gevestigd zijn in de gemeente Reusel-De Mierden. Voor de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie zijn andere regelingen getroffen. Zij zijn daarom niet verzekerd via de vrijwilligersverzekering.

Elke vrijwilliger is verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Ook als u een maatschappelijke stage doet, bent u verzekerd.

Als u vrijwilliger bent bij de brandweer of politie, bent u niet verzekerd via deze verzekering.

Wat moet ik doen?

Moet ik me aanmelden als vrijwilliger of organisatie?

U hoeft zich hiervoor niet apart aan te melden. Iedere vrijwilliger of organisatie die gevestigd is in de gemeente Reusel-De Mierden is automatisch verzekerd.

Valt een activiteit onder de verzekering?

Vanwege de specifieke situaties per organisatie is het verstandig om vooraf contact op te nemen met Centraal Beheer over mogelijke dekking. Voor zaken die buiten de dekking van de verzekering vallen, moet de organisatie een eigen verzekering afsluiten.

Emailadres: avov.non.profit@centraalbeheer.nl. Centraal Beheer is ook telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:30 uur via telefoonnummer 055 - 579 8164.

Als er naast de vrijwilligersverzekering een andere verzekering is waar u als vrijwilliger en/of organisatie de schade kunt melden, dan gaat deze andere verzekering voor. Het maakt daarbij niet uit wanneer die andere verzekering is afgesloten. De verzekering kent namelijk een zogenaamde secundaire dekking. In 5 stappen ziet u hoe schades gemeld en afgehandeld worden:

 1. De vrijwilliger checkt eerst of hij de schade kan claimen op een eigen verzekering of op een verzekering van de “vrijwilligers” organisatie.
  • Kan dat? Dan meldt hij de schade bij die verzekeraar (secundaire dekking).
  • Kan dat niet? Dan meldt de vrijwilliger de schade bij de gemeente met een digitaal schademeldingsformulier.
 2. De vrijwilliger vult het schadeformulier (link formulier) in en stuurt deze inclusief bijlagen naar verzekeringen@reuseldemierden.nl.
 3. De gemeente meldt de schade digitaal bij Centraal Beheer.
 4. Een schadebehandelaar van Centraal Beheer neemt de schade in behandeling.
  • Na de melding neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of de organisatie.
  • De schadebehandelaar regelt de afhandeling van de schade rechtstreeks met de benadeelde.
  • Is er twijfel of Centraal Beheer de schade moet afhandelen? Dan overlegt de schadebehandelaar altijd met de vrijwilliger of de organisatie.
 5. Als de schade met de benadeelde is afgehandeld, informeert Centraal Beheer:
  • degene die de schade gemeld heeft, als dat iemand anders is dan degene die de schade had;
  • de gemeente; omdat zij de VNG Vrijwilligersverzekering gesloten heeft en de schade op die verzekering is afgehandeld.

Veel gestelde vragen

Kan mijn organisatie nu haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Nee, het is niet verstandig de aansprakelijkheidsverzekering op te zeggen. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken. Het gaat dan om gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van vrijwilligerswerk of die daarmee te maken hebben.

Wat als ik vrijwilliger ben in een andere gemeente?

Tijdens de werkzaamheden als vrijwilliger bent u verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de betreffende gemeente. Mocht deze niet zo’n verzekering hebben afgesloten, bent u verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Reusel-De Mierden.

Wat als vrijwilligerswerk af en toe gedaan wordt?

Dit is ook automatisch verzekerd. Denk hierbij aan de intocht van Sinterklaas.

Heeft deze informatie u geholpen?