Werkgroepen Zorg en Welzijn

De werkgroepen Zorg en Welzijn zijn opgericht met als doel het handhaven en (waar mogelijk) verhogen van het niveau van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Zij begeleiden in elke dorpskern verschillende projecten die door vrijwilligers worden gedraaid en organiseren regelmatig activiteiten.

Huiskamerprojecten

In Reusel, Hooge Mierde en Lage Mierde is er een huiskamer voor ouderen. Hier kun je terecht op een of meerdere dagdelen per week voor een praatje en activiteiten.

In Hulsel is op dit moment geen huiskamer, maar worden er met regelmaat themamiddagen en avonden georganiseerd. Ook kun je maandelijks aan een gezamenlijk eetproject deelnemen. Het contact loopt via zorgenwelzijnhulsel@gmail.com.

KBO's

Klussen- en vervoersdienst

De klussen- en vervoersdienst richt zich op ondersteuning van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het gaat bijvoorbeeld om kleine huishoudelijke karweitjes, boodschappen, begeleiding naar ziekenhuis of huisarts, vervoer naar familie, klein onderhoudswerk, kleine klusjes aan elektrische-, sanitaire-, of verwarmingsinstallaties, tuinonderhoud of administratie. De kosten zijn € 2,50 per half uur. De klussen mogen niet langer duren dan ongeveer twee uur. Eventueel benodigde materialen en een kilometervergoeding worden in rekening gebracht.

Maaltijdvoorziening

Als er problemen ontstaan bij koken, kan maaltijdvoorziening ingeschakeld worden. Dit kan ook tijdelijk, bijvoorbeeld bij ziekte of revalidatie. De maaltijddienst levert maaltijden aan huis. Er is keuze uit warme maaltijden (dagelijks), gekoelde maaltijden (dagelijks of wekelijks) of diepvriesmaaltijden (wekelijks). Er zijn verschillende aanbieders. Lukt het je niet om hier informatie over te vinden, dan helpen wij je graag!

Sociale alarmering

Sociale alarmering is een voorziening waarbij de gebruiker zelf alarm slaat en hulp kan vragen door middel van een draadloze hals- of polszender, die gekoppeld is aan een alarmkastje. Dit kastje staat in verbinding met de meldcentrale. Met één druk op de knop kun je alarm slaan. Iedereen kan zich op de dienst abonneren, ongeacht leeftijd of leef- en woonomstandigheden. De woning dient wel te beschikken over een telefoonaansluiting. Je kunt kiezen voor professionele alarmopvolging door een zorginstelling in de regio, drie eigen contactpersonen (door jouzelf benaderd en aangemeld) of een combinatie. Je kunt ook zelf tot aanschaf van een telefoon met hanger overgaan als je zelf met familie de alarmering wilt regelen. Meer informatie over mogelijkheden en tarieven via Loket van A tot Z.

Thuisadministratie

Heb je problemen met de administratie? Dan kun je een beroep doen op Thuisadministratie. Je wordt dan door een vrijwilliger geholpen om de administratie weer op orde te krijgen en te houden. In principe is de ondersteuning kortdurend. Voor meer informatie kun je terecht bij Loket van A tot Z of Wél!zijn de Kempen via 0497 - 514 746 of TA@welzijndekempen.nl.

Dementievriendelijke gemeente

De doelen van Werkgroep dementievriendelijke gemeente zijn om:

  • mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen in onze gemeente;
  • het taboe rondom dementie te doorbreken en het leven voor dementerenden én hun naasten een stukje aangenamer maken;
  • informatie te verstrekken over dementie en alles wat daarmee te maken heeft;
  • activiteiten aan te bieden voor mensen met dementie en mantelzorgers.

Activiteiten die georganiseerd worden, worden bekend gemaakt in D'n Uitkijk en op www.reuseldemierden.nl/nieuws.

Voedselbank

Voedselbank Bladel verzorgt voedselpakketten voor mensen in financiële nood. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, wordt een inkomenstoets gedaan. Je kunt je niet persoonlijk aanmelden. De aanmelding kan wel worden gedaan door het Loket van A tot Z, KempenPlus, VluchtelingenWerk of de huisarts. Meer informatie via www.voedselbankdekempenzuid.nl(externe link)voedselbankbladel@gmail.com of Loket van A tot Z.