Ben je op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak (een woning, bedrijfsruimte, een perceel of grond) en/of gebruiker van een niet-woning (zoals een bedrijfsruimte of een stuk grond)? Dan betaal je onroerendezaakbelasting (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen.

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van jouw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt ‘waardering onroerende zaken’ (WOZ) genoemd. Deze waarde gebruiken we om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) je moet betalen.

Elk jaar ontvang je rond 25 februari de WOZ-beschikking (en aanslag OZB). Je kunt het taxatieverslag bekijken via MijnOverheid(externe link). Ben je huurder? Dan krijg je ook een WOZ-beschikking, maar zonder taxatieverslag. Deze is op te vragen via belastingen@reuseldemierden.nl.

WOZ-waarde(s) zijn ook op te vragen via www.wozwaardeloket.nl(externe link).

Stijging WOZ-waarde

De woningmarkt is in beweging. De laatste jaren werd het aanbod kleiner en stegen de prijzen. Dit betekent dat ook de WOZ-waarde stijgt. De prijsontwikkelingen die nu gaande zijn, zie je terug in de WOZ-waarde van 2024. De video hieronder legt het uit.

De gestegen WOZ-waarde heeft beperkt invloed op de belastingen. De gemeentelijke tarieven zijn voor 2023 alleen aangepast met een inflatiecorrectie van 1,75%.

Hoe werkt het?

De WOZ-waarde wordt bepaald door middel van de vergelijkingsmethode. Dit betekent dat de waarde afgeleid wordt van de waarde van woningen die zijn verkocht rondom de peildatum. De waardepeildatum is 1 januari van het vorige jaar. Voor 2023 is dit dus 1 januari 2022.

WOZ-waarde openbaar

De WOZ-waarde van woningen is openbaar. Je kunt de WOZ-waarde vergelijken met die van andere woningen. Dit kan via www.wozwaardeloket.nl(externe link) door de woning aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven.

Alleen de WOZ-waarde wordt getoond. Andere gegevens, zoals de eigenaar of verkoopprijs, zijn niet openbaar. Ook taxatieverslagen van andere woningen zijn niet openbaar. De WOZ-waarde van bedrijfspanden, percelen en grond is ook niet openbaar.

Bezwaar indienen

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast. Heb je na het lezen van het taxatieverslag nog vragen of ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Je kunt dan op twee manieren bezwaar indienen; informeel en formeel.

Informeel bezwaar

Let op: Op dit moment nemen wij informele bezwaren niet meer in behandeling, omdat we deze niet meer binnen de termijn kunnen behandelen. Toch bezwaar indienen? Dan kun je beter formeel bezwaar indienen. Doe dat via het formulier van gemeente Reusel-De Mierden (zie verder op deze pagina). Dan nemen wij je bezwaar zo snel mogelijk in behandeling.

Voor het indienen van een informeel bezwaar kun je telefonisch contact met ons opnemen via 0497 - 650 650. Wij leggen jouw vragen voor aan de taxateur. Deze neemt binnen de bezwaartermijn contact met je op om de vragen te bespreken. Blijkt dat wij je WOZ-waarde te hoog vastgesteld hebben, dan passen we deze voor je aan.

Dit kan ook online door middel van onderstaand formulier.

Informeel bezwaar indienen

Het voordeel van een informeel bezwaar is de doorlooptijd. Doordat de wettelijke te doorlopen procedures van een formeel bezwaar hier ontbreken, kun je al binnen 6 weken reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar neemt al gauw enkele maanden in beslag.

Formeel bezwaar

Kom je er met de taxateur niet uit, dan kun je formeel bezwaar indienen. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. Het formele bezwaar moet uiterlijk 8 april 2023 bij ons binnen zijn.

Was je nog in afwachting van een reactie op het informele bezwaar, dan kan de termijn voor het indienen van het formele bezwaar in overleg worden verlengd. Neem dan contact met ons op.

Formeel bezwaar indienen

Bezwaar indienen via een gespecialiseerd bedrijf

Bezwaar maken via een gespecialiseerd bedrijf is zelden nodig. Wij handelen alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie bezwaar indient. De moeite die je moet doen is ook vergelijkbaar. Aan het commerciële bedrijf levert u dezelfde informatie aan als waar wij om vragen.

Het in laten dienen van een bezwaar door een gespecialiseerd bedrijf leidt daarnaast tot hogere kosten. Als we de WOZ-waarde geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar dat ingediend is door een gespecialiseerd bedrijf, dan moeten we een onkostenvergoeding betalen. Die bedraagt al snel bijna €600,-. Die onkostenvergoeding komt bij het gespecialiseerde bedrijf terecht. Op deze manier maakt de gemeente meer kosten. Deze kosten worden weer verrekend in de tarieven van het daarop volgende belastingjaar. Indirect betaal je hier zelf aan mee.

In de video hieronder wordt dit verder toegelicht:

Veelgestelde vragen

De woningprijzen dalen, waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2022. De huidige ontwikkelingen op de woningmarkt zie je volgend jaar terug in de WOZ-waarde.

Ga ik met een gestegen WOZ-waarde ook meer betalen aan belastingen?

De gestegen WOZ-waarde heeft beperkt invloed op de belastingen. De gemeentelijke tarieven zijn voor 2023 alleen aangepast met een inflatiecorrectie van 1,75%.

Stijgen de gemeentelijke belastingen ook?

De gemeentelijke tarieven zijn voor 2023 aangepast met een inflatiecorrectie van 1,75%

Hoe weet ik of de WOZ-waarde klopt?

Je kunt een taxatieverslag opvragen, hier kunt u zien met welke verkochte panden jouw woning wordt vergeleken.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?

Het taxatieverslag is op te vragen via MijnOverheid en belastingen@reuseldemierden.nl.

WOZ-waarde(s) zijn ook op te vragen via www.wozwaardeloket.nl(externe link).

Contactpersonen

Afdeling Belastingen

Heeft deze informatie u geholpen?