De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Hoe werkt het?

  • De WOZ-waarde wordt bepaald door de vergelijkingsmethode. Hierbij wordt de waarde afgeleid van verkochte vergelijkbare woningen.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de 'waardepeildatum'. Wijzigingen aan het pand tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 worden meegenomen in de waardering.

Wat moet ik doen?

Vanaf 25 februari 2022 kunt u uw taxatieverslag bekijken via 'Persoonlijke gegevens' op mijn.overheid.nl(externe link). Als huurder krijgt u ook een WOZ-beschikking, maar kunt u geen taxatieverslag opvragen. Wilt u toch een taxatieverslag ontvangen? Dan kunt u deze aanvragen via belastingen@reuseldemierden.nl.

Informeel bezwaar indienen

De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vast. Heeft u na het lezen van het taxatieverslag nog vragen of bent u van mening dat uw WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, neem dan contact met ons op via 0497 - 650 650. Uw vraag wordt dan voorgelegd aan de taxateur. De taxateur neemt binnen de bezwaartermijn contact met u op. U kunt ook online een informeel bezwaarschrift indienen. Dat kan via het formulier onder 'Direct regelen'. De taxateur neemt dan telefonisch contact met u op.

Het voordeel van een informeel bezwaar is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures, kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden al snel enkele maanden tijd.

Informeel bezwaar indienen

Formeel bezwaar indienen

Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om het formulier formeel bezwaarschrift WOZ-beschikking en aanslag OZB 2022 in te dienen. Ook deze vindt u hieronder onder 'Direct regelen'. Het bezwaar moet uiterlijk 8 april 2022 bij de gemeente binnen zijn. Indien u in afwachting bent van een reactie op uw informele bezwaar, kan de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar uiteraard in overleg worden verlengd.

Formeel bezwaar indienen

Bezwaar laten indienen door een gespecialiseerd bedrijf

Om bezwaar te maken, is er maar zelden een gespecialiseerd bedrijf nodig. De gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie het bezwaar indient. De moeite die u moet doen is vergelijkbaar; ook aan het gespecialiseerde bedrijf moet u namelijk gegevens aanleveren. Gespecialiseerde bedrijven leiden daarnaast tot hogere kosten. Als we de waarde van uw pand geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een gespecialiseerd bedrijf, moet de gemeente een onkostenvergoeding betalen. De vergoeding bedraagt al snel € 538,00. Die onkostenvergoeding komt uiteindelijk bij dit bedrijf terecht.

WOZ- waarde openbaar

De WOZ-waarde van woningen is een openbaar gegeven. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Iedereen kan eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij www.wozwaardeloket.nl(externe link), door de woning aan te klikken op een plattegrond of adres op te geven.

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. Andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor taxatie, zoals de eigenaar of de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. Het gaat vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en niet van bijvoorbeeld bedrijfspanden.

Contactpersonen

Afdeling Belastingen

Heeft deze informatie u geholpen?