WOZ-waarde

Ben je op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak (een woning, bedrijfsruimte, perceel of grond) en/of gebruiker van een niet-woning (zoals een bedrijfsruimte of een stuk grond)? Dan heeft de waarde van deze onroerende zaken (de WOZ-waarde) invloed op de hoogte van de gemeentelijke belastingen die je betaalt, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB). Op deze pagina lees je meer over de WOZ en wat je kan doen als je het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde.

Elk jaar ontvang je rond 25 februari de WOZ-beschikking. De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van jouw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de ‘waardering onroerende zaken’ (WOZ) genoemd. Deze waarde gebruiken we om te bepalen hoeveel gemeentelijke belastingen je moet betalen. Deze belastingen, zoals de OZB, gebruiken we om gemeentelijke voorzieningen van te betalen. De video hieronder geeft meer uitleg.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt afgeleid van de verkoopwaarde van woningen in de buurt. Als de woningen rondom jouw huis voor meer geld verkocht worden, kan de WOZ-waarde van jouw huis dus stijgen. Daarnaast kijken we ook naar bepaalde kenmerken van je woning, zoals de oppervlakte. En we kijken naar de staat van de woning. De peildatum is altijd op 1 januari van het vorige jaar. Voor 2024 is de peildatum dus 1 januari 2023.

WOZ-waarde openbaar

De WOZ-waarde van woningen is openbaar. Je kunt de WOZ-waarde vergelijken met die van andere woningen via www.wozwaardeloket.nl. Alleen de WOZ-waarde wordt getoond. Andere gegevens, zoals de eigenaar of verkoopprijs, zijn niet openbaar. Ook taxatieverslagen van andere woningen zijn niet openbaar. De WOZ-waarde van bedrijfspanden, percelen en grond is ook niet openbaar.

Je kunt het taxatieverslag van jouw huis bekijken via MijnOverheid. Ben je huurder? Dan krijg je ook een WOZ-beschikking, maar zonder taxatieverslag. Deze is op te vragen via belastingen@reuseldemierden.nl.

Waarom stijgt de WOZ-waarde?

De prijzen op de woning stijgen nog steeds. Dit betekent dat ook de WOZ-waarde van veel woningen stijgt. Omdat de peildatum van de WOZ-waarde altijd op 1 januari van het vorige jaar ligt, zie je de prijsontwikkelingen die nu gaande zijn pas terug in de WOZ-waarde van 2024. 

Goed om te weten: de gestegen WOZ-waarde heeft dit jaar weinig invloed op de belastingen. Onze gemeentelijke tarieven zijn voor 2024 alleen aangepast met een inflatiecorrectie van 3,9%.

Bezwaar maken

Heb je na het lezen van het taxatieverslag nog vragen of ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Je kunt dan op twee manieren bezwaar indienen; informeel en formeel. Er zijn ook 'no cure, no pay'-bureaus actief die zeggen jouw bezwaar te kunnen indienen, maar wij raden af om met deze bureaus samen te werken. 

Informeel bezwaar

Voor het indienen van een informeel bezwaar kun je telefonisch contact met ons opnemen via 0497 - 650 650. Wij leggen jouw vragen voor aan de taxateur. Deze neemt binnen de bezwaartermijn contact met je op om de vragen te bespreken. Blijkt dat wij je WOZ-waarde te hoog vastgesteld hebben? Dan passen we deze voor je aan.

Reageren kan ook online door middel van onderstaand formulier.

Informeel bezwaar indienen

Het voordeel van een informeel bezwaar is de korte doorlooptijd. Doordat we de wettelijke procedures van een formeel bezwaar niet hoeven te doorlopen, kun je al binnen 6 weken reactie van ons ontvangen. Een formeel bezwaar duurt vaak enkele maanden.

Formeel bezwaar

Kom je er met de taxateur niet uit? Dan kun je formeel bezwaar indienen. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. Het formele bezwaar moet uiterlijk 11 april 2024 bij ons binnen zijn. Deze termijn is ondertussen verlopen. 

Was je nog in afwachting van een reactie op het informele bezwaar? Dan kan de termijn voor het indienen van het formele bezwaar in overleg worden verlengd. Neem dan contact met ons op.

Formeel bezwaar indienen

Het probleem met 'no cure, no pay'-bureaus

Bezwaar maken via een gespecialiseerd bedrijf, zoals een 'no cure, no pay'-bureau, is niet nodig. Wij handelen alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie bezwaar indient. De moeite die je moet doen is ook vergelijkbaar. Aan het commerciële bedrijf lever je dezelfde informatie aan als waar wij om vragen.

Het in laten dienen van een bezwaar door een gespecialiseerd bedrijf kost de gemeente bovendien veel geld. Als we de WOZ-waarde geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar dat ingediend is door een gespecialiseerd bedrijf, dan moeten we een onkostenvergoeding betalen.

Zo'n onkostenvergoeding bedraagt al snel enkele honderden euro's. Die vergoeding komt bij het gespecialiseerde bedrijf terecht. Op deze manier maakt de gemeente meer kosten. Dat geld geven wij liever uit aan voorzieningen waar iedereen wat aan heeft.

Deze kosten worden bovendien weer verrekend in de tarieven van het daarop volgende belastingjaar. Indirect betaal je dus zelf aan mee aan de kosten van deze gespecialiseerde bedrijven.

Meer informatie

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Afdeling Belastingen.