Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Dat kan op twee manieren. Als u wil weten of de gemeente de procedure voor een projectbesluit op wil starten, raden wij u aan eerst een principeverzoek in te dienen. Hiermee krijgt u op voorhand inzicht in de voorwaarden van een projectbesluit. Ook voorkomt u dat u al een wijzigings- of bestemmingsplan laat opstellen en onderzoeken laat uitvoeren, terwijl u nog niet weet of de gemeente medewerking wil verlenen.

Wijzigings- of uitwerkingsbevoegdheid

Vaak zit in een bestemmingsplan een wijzigings- of uitwerkingsbevoegdheid. Bijvoorbeeld voor het splitsen van een woonboerderij of het wijzigen van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Als uw plan aan deze voorwaarden voldoet, kunt u vragen of het college van burgemeester en wethouders akkoord wil gaan met een wijzigingsplan. Dit wijzigingsplan moet u zelf (laten) opstellen en alle onderzoeken moet u zelf (laten) uitvoeren.

Nieuw bestemmingsplan

Als het bestemmingsplan geen wijzigings- of uitwerkingsbevoegdheid bevat, maar de gemeente is wel bereid om medewerking te verlenen aan uw plannen, kan dat via een nieuw bestemmingsplan. U moet hiervoor zelf een bestemmingsplan (laten) opstellen en onderzoeken (laten) uitvoeren. Is het bestemmingsplan gewijzigd of is er een nieuw bestemmingsplan vastgesteld en wilt u daarna gaan (ver)bouwen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.