Op 21 mei 2024 komt de commissie bezwaarschriften bijeen in het gemeentehuis (Kerkplein 3, Reusel). Tijdens de openbare hoorzittingen worden het volgende bezwaarschrift behandeld:

  • 18.00 uur. Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van 13 maart 2024 om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een paardenstal met rijhal aan de Luther 8 te Hooge Mierde.
  • 18.30 uur. Bezwaarschriften tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van 4 maart 2024, om een omgevingsvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk slopen van een bedrijfspand aan Draaiboom 1 te Lage Mierde.

Neem voor vragen over het bezwaarschrift contact op met Francina Spijkers, secretaris commissie bezwaarschriften, via juridischezaken@reuseldemierden.nl of 088 - 497 0125.