De Leeuwerik (Hooge Mierde)

Nieuwbouwproject De Leeuwerik is een forse uitbreiding van Hooge Mierde met 112 grondgebonden, verschillende type woningen. Twintig van deze woningen zijn huurwoningen, de andere woningen zijn koopwoningen. Op deze pagina lees je meer over de beschikbare kavels en hoe jij een kavel kan kopen.

De Leeuwerik is gelegen aan de oostzijde van Hooge Mierde, ten zuiden van het sportpark. De Leeuwerik is te bereiken via de Kerkstraat en via een langzaamverkeersverbinding naar de St. Cornelisstraat.

Binnen project De Leeuwerik zijn losse kavels in de verkoop bij de gemeente.

Kavels

Op dit moment zijn alle beschikbare kavels onder optie. Op onderstaande kaart zie je waar deze kavels liggen. Klik op een kavel om de optie te krijgen de tekening te bekijken en te downloaden. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Kavels

Tekstversie

Perceel E4260/E4272 (onder optie)

Groote: +/- 312 m2

Locatie

Op de hoek van de De Cingel en de Steenakker in Hooge Mierde.

Let op: voor deze bouwkavel gelden extra voorwaarden bij de bouw van een woning. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

Bekijk tekeninglink naar pdf bestand

Perceel E4271 (onder optie)

Groote: +/- 416 m2

Locatie

Op de hoek van Toon van den Bornestraat en Steenakker in Hooge Mierde.

Bekijk tekeninglink naar pdf bestand

Kavelverkoop en grondprijzen

Grondprijzen

Op dit moment gelden de volgende grondprijzen voor de bouwkavels:

  • Tot 500 m2 geldt een grondprijs van € 310,- per m2, exclusief BTW en kosten koper.
  • Voor woningbouwkavels boven de 500 m2 wordt gekozen voor de trapsgewijze afname van de grondprijs per 500 m2, waarbij van elke daarop volgende 500 m2 de prijs wordt gehalveerd.
  • Voor woningbouwkavels met ruime bouwmogelijkheden (bouwvlak groter dan 150 m2 en/of woning groter dan 750 m3) geldt dat de eerste 750 m2 voor de 100%-prijs verkocht worden, daarna volgt dezelfde trapsgewijze afname per 500m2.

Kosten koper

Kosten koper zijn de kosten van de levering en overdracht van de kavel, waaronder de verschuldigde omzetbelasting (btw), de notariskosten en het kadastrale recht. Deze kosten worden door de koper betaald op het moment dat de bouwgrond wordt opgeleverd.
 

Kavelpaspoorten

Voor de kavels van plan De Leeuwerik zijn de kavelpaspoorten nog niet beschikbaar. Deze kavelpaspoorten worden beschikbaar gesteld op het moment dat de verkavelingen van de blokken duidelijk is. Wil je een kavelpaspoort ontvangen? Neem dan contact met ons op. Onderaan deze pagina vind je onze contactgegevens.

Optie op kavel

Wanneer je geïnteresseerd bent in een bouwkavel van de gemeente en je er zeker van wilt zijn dat je deze kavel kan kopen, dan heb je de mogelijkheid om een optie te nemen op deze kavel.
 

Optieovereenkomst

De optie op een bouwkavel wordt vastgelegd in een optieovereenkomst. Eerst wordt een concept van deze overeenkomst opgemaakt en met je doorgenomen voordat deze definitief wordt gemaakt. Je kan een kavel zes maanden onder optie houden.
 

Optievergoeding

Je betaalt een optievergoeding voor de optie op een bouwkavel. De vergoeding bedraagt 1% van de koopsom van de bouwkavel exclusief btw. Als je besluit om de kavel te kopen, dan wordt de betaalde vergoeding van de koopprijs afgetrokken (exclusief kosten koper).

Koopproces en algemene voorwaarden

Wanneer je een bouwkavel van de gemeente wilt gaan kopen, stelt de gemeente eerst een conceptovereenkomst op. Deze conceptovereenkomst wordt met je doorgenomen voordat deze definitief wordt gemaakt. Bij deze overeenkomst horen de algemene koopvoorwaarden van de gemeente.

Als jij en de gemeente de koopovereenkomst hebben getekend, wordt de overeenkomst naar de notaris gestuurd. De notaris stelt vervolgens de akte van levering op en zorgt ervoor dat de bouwkavel ‘op jouw naam komt te staan’. Vóór het passeren van de akte moet je hebben betaald.

Uiteindelijk wordt de bouwkavel als jouw eigendom ingeschreven in de openbare registers van het kadaster en wordt er afgesproken op welke datum je kunt starten met de bouwwerkzaamheden.

Regels voor het bouwen van een woning

Voor het bouwen van een woning en eventuele bijgebouwen heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning kan je aanvragen via het Omgevingsloket. Je aanvraag wordt vervolgens getoetst aan het omgevingsplan. En er wordt gekeken of wordt voldaan aan de beeldkwaliteitparagraaf (welstandeisen), het Bouwbesluitde gemeentelijke Bouwverordening en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.
 

Het omgevingsplan

In het omgevingsplan staat aangegeven waarvoor de grond in een bepaald gebied gebruikt mag worden en welke ontwikkelingen er in dit gebied kunnen en mogen plaatsvinden. Meer informatie over omgevingsplannen vind je via de pagina van de omgevingsplannen.

Het omgevingsplan is één van de criteria waaraan je aanvraag moet voldoen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Wij vragen je dan ook om bij het ontwerpen van je bouwplan de omgevingsplanregels als uitgangspunt te nemen.

 

De beeldkwaliteitsparagraaf (welstandeisen)

Je aanvraag wordt getoetst aan de beeldkwaliteitsparagraaf en wordt voorgelegd aan onze welstandcommissie. Deze commissie beoordeelt jouw aanvraag op basis van de welstandnota. De welstandcriteria staan in de toelichting van het omgevingsplan genoemd. Bespreek deze criteria goed met je architect.
 

Het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening

In het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening staan met name de technische eisen waaraan je aanvraag onder andere moet voldoen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Je architect dient deze eisen te kennen en toe te passen.   
 

De stedenbouwkundige randvoorwaarden

De stedenbouwkundige randvoorwaarden waaraan je aanvraag onder andere moet voldoen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning staan in de toelichting van het omgevingsplan genoemd. Bespreek deze randvoorwaarden goed met je architect.

Contact

Voor meer informatie over kavels, kavelpaspoorten, prijzen en het koopproces kan je contact opnemen met team Ruimtelijke Ontwikkeling via ruimtelijkeontwikkeling@reuseldemierden.nl.

Wil je meer weten over de regels voor het bouwen van een woning? Neem dan contact op met VTH de Kempen.