Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin is vastgelegd wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijven. Ook staat erin welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Aanvragen voor omgevingsvergunningen toetsen we aan het bestemmingsplan. Als bijvoorbeeld een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, weigeren wij de omgevingsvergunning, tenzij afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is.

Meer over bestemmingsplannen

Voor wie geldt een bestemmingsplan?

Wilt u uw woning uitbreiden of een nieuwe woning bouwen? Dan vindt u in het bestemmingsplan of dat kan en onder welke voorwaarden. Wilt u een bedrijfsruimte kopen of bouwen? Dan vindt u in het bestemmingsplan wat voor  bedrijf er in het gebouw is toegestaan of welke afmetingen het gebouw mag hebben. Wij zijn altijd bereid u te helpen bij het onderzoeken van de mogelijkheden.

Afwijken van bestemmingsplan

Hebt u bouwplannen die niet passen in de bestemmingsplannen van de gemeente? Onder bepaalde voorwaarden geeft de gemeente toestemming om af te wijken.

Bestemmingsplanprocedure

Voordat de gemeenteraad een bestemmingsplan kan vaststellen, moet er een procedure worden doorlopen: de bestemmingsplanprocedure.

Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

Bestemmingsplannen inzien

Bestemmingsplannen kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl, RoPubliceer of (voor oude bestemmingsplannen) opvragen via gemeente@reuseldemierden.nl.

Principeverzoek

Heeft u een bouwplan of initiatief, maar twijfelt u over de haalbaarheid ervan? Dan kunt u een principeverzoek indienen.