Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin is vastgelegd wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijven. Ook staat erin welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Aanvragen voor omgevingsvergunningen toetsen we aan het bestemmingsplan. Als bijvoorbeeld een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, dan weigeren wij de omgevingsvergunning, tenzij afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bevat regels over het gebruik van gronden en gebouwen. Het geeft aan wat en waar u kunt bouwen en wat de maximale oppervlakte en toegestane hoogte is.

Bestemmingsplannen bekijken

Alle bestemmingsplannen van de gemeente Reusel-De Mierden kunt u op twee manieren inzien.

Principeverzoek

U heeft een bouwplan of initiatief, maar u twijfelt over de haalbaarheid ervan. Uw architect heeft wellicht aangegeven dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan of de gewenste ontwikkeling is mogelijk in strijd met het bestemmingsplan. In dat geval kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een principeverzoek in te dienen.

Voor wie geldt een bestemmingsplan?

Of u nu inwoner bent, ondernemer of op een andere manier bij de gemeente betrokken bent; voor informatie over wat u met de gronden in de gemeente kunt doen, leest u alles in een bestemmingsplan of de andere ruimtelijke plannen van de gemeente.

Afwijken van een bestemmingsplan

Hebt u bouwplannen die niet passen in de bestemmingsplannen van de gemeente? Onder bepaalde voorwaarden geeft de gemeente toestemming om af te wijken.

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Een bestemmingsplan moet een hele procedure doorlopen voordat de gemeenteraad dit kan vaststellen.

Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.