Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin is vastgelegd wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijven. Ook staat erin welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Aanvragen voor omgevingsvergunningen toetsen we aan het bestemmingsplan. Als bijvoorbeeld een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, dan weigeren wij de omgevingsvergunning, tenzij afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is.

In principe staan al onze bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl van de Rijksoverheid. Onderstaande plannen zijn dan ook een link naar deze website. Daarnaast vindt u een aantal uitzonderingen. Hierbij gaat het om plannen van een aantal jaar oud, die wij u alleen in PDF kunnen aanbieden. Ook zijn er aantal (oude) plannen die wij u helaas helemaal niet digitaal aan kunnen bieden. Die vindt u onder het kopje "Niet digitaal beschikbaar"

Buitengebied (geldend)

Niet digitaal beschikbaar

Er zijn aantal (oude) plannen die wij u helaas helemaal niet digitaal aan kunnen bieden. Dat gaat om de volgende plannen:

 • Bestemmingsplan "Buitengebied '98" (buitengebied)
 • Bestemmingsplan "Buitengebied '98, 25e wijziging (buitengebied)
 • Projectbesluit Sleutelstraat 2" (buitengebied)
 • Projectbesluit "de Rijt 22" (Reusel)
 • Projectbesluit "Heesterik 8" (Reusel)
 • Wijzgingsplan "Voort 2" (Reusel)
 • Bestemmingsplan "Koestraat 11" (Hooge Mierde)
 • Artikel 19 WRO vrijstelling Ruimte voor Ruimte Hogeweg (Lage Mierde)
 • Bestemmingsplan "De Hasselt" (Lage Mierde)
 • Bestemmingsplan "Daalakkers" (Lage Mierde)
 • Bestemmingsplan "Daalakkers, partiële wijziging planvoorschriften" (Lage Mierde)
 • Bestemmingsplan "Kom Lage Mierde '93" (Lage Mierde)
 • Bestemmingsplan "Kom Lage Mierde '93, partiële wijziging" (Lage Mierde)
 • Omgevingsvergunning "Broekkant 13" (Lage Mierde)
 • Projectbesluit "Kleine Hassel 11 en 13" (Lage Mierde)
 • Projectbesluit "Grote Hassel 2" (Lage Mierde)