Omgevingsplan wijzigen

Wil je grond of gebouwen anders gebruiken dan in het omgevingsplan staat? Dan kun je de gemeente vragen om het omgevingsplan te wijzigen.

Een verzoek tot wijziging kan op twee manieren. Als je wilt weten of de gemeente de procedure voor een projectbesluit op wil starten, raden wij je aan eerst een principeverzoek in te dienen. Hiermee krijg je op voorhand inzicht in de voorwaarden van een projectbesluit. Ook voorkom je dat je al een wijzigings- of omgevingsplan laat opstellen en onderzoeken laat uitvoeren, terwijl je nog niet weet of de gemeente medewerking wilt verlenen.

Wijzigings- of uitwerkingsbevoegdheid

Vaak zit in een omgevingsplan een wijzigings- of uitwerkingsbevoegdheid. Bijvoorbeeld voor het splitsen van een woonboerderij of het wijzigen van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Als je plan aan deze voorwaarden voldoet, kan je vragen of het college van burgemeester en wethouders akkoord wil gaan met een wijzigingsplan. Dit wijzigingsplan moet je zelf (laten) opstellen en alle onderzoeken moet je zelf (laten) uitvoeren.

Nieuw omgevingsplan

Als het omgevingsplan geen wijzigings- of uitwerkingsbevoegdheid bevat, maar de gemeente is wel bereid om medewerking te verlenen aan je plannen, kan dat via een nieuw omgevingsplan. Je moet hiervoor zelf een omgevingsplan (laten) opstellen en onderzoeken (laten) uitvoeren. Is het omgevingsplan gewijzigd of is er een nieuw omgevingsplan vastgesteld en wil je daarna gaan (ver)bouwen? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig.