In 2017 is transitieteam aan de slag gegaan met de strubbelingen binnen en met de dierhouderij in de gemeente. Er was sprake van verslechterd vertrouwen tussen agrariër, overheid en inwoner. Het team heeft hard gewerkt aan het herstellen hiervan en het vertalen van resultaten naar gemeentelijke dienstverlening en beleid. Het transitieteam is op 31 december 2019 geëindigd. Wat blijft is de gemeentelijke inzet in het buitengebied en de dierhouderij en de samenwerking met de provincie daarin. Onderstaande rapportage bevat een terugblik van acties die zijn opgepakt door het transitieteam.