Fletcher Hotel De Kempen aan de Turnhoutseweg gaat dienen als overnachtingslocatie voor asielzoekers. Dat betekent dat maximaal 45 asielzoekers aan het eind van de middag voor één overnachting in het hotel verblijven. Op deze pagina lees je meer over deze overnachtingslocatie en vind je antwoord op veelgestelde vragen.

In juni hebben we in D’n Uitkijk en op onze eigen media een bericht geplaatst over de opgave die alle gemeenten hebben voor de huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en vergunninghouders. Zoals voor veel gemeenten is dat ook voor Reusel-De Mierden een flinke kluif. De instroom van vluchtelingen blijft hoog en de huidige opvanglocaties bieden onvoldoende plaatsen. Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers), in Nederland verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, zoekt dus voortdurend naar nieuwe en aanvullende mogelijkheden.

Fletcher hotel De Kempen

Na een oproep van het COA aan hotelketens in Nederland om capaciteit beschikbaar te stellen voor de tijdelijke opvang van asielzoekers, heeft Fletcher hotel De Kempen aan de Turnhoutseweg zich aangemeld bij het COA als overnachtingslocatie. Het COA heeft daarop de gemeente gevraagd om mee te werken aan de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het hotel. Dat betekent dat maximaal 45 asielzoekers aan het eind van de middag voor één overnachting in het hotel verblijven. De daaropvolgende dag vertrekken zij naar het asielzoekerscentrum in Budel waar zij de registratieprocedure doorlopen. Na het registratieproces vertrekken de asielzoekers naar een tijdelijk onderkomen in een asielzoekerscentrum in Nederland. Door de inzet van het Fletcher hotel hoeft de gemeente nu niet verder op zoek naar een geschikte locatie om asielzoekers op te vangen.

Het college heeft besloten om mee te werken aan het verzoek van het COA en vroeg de raad in te stemmen met de inzet van deze tijdelijke opvangmogelijkheid. Inmiddels heeft het college de direct omwonenden van het hotel bezocht om hen te informeren en werd er een informatiemarkt georganiseerd.

Op 3 oktober vergaderde de gemeenteraad hierover. De raad gaf aan het college wensen en bedenkingen mee. Het college nam die wensen en bedenkingen, zoals de basisafspraak voor een verblijf van één nacht, voldoende beveiliging wanneer er asielzoekers verblijven in het hotel, de 24/7 bereikbaarheid van de locatie voor omwonenden, regelmatige contactmomenten voor inwoners en evaluatiemomenten op in de bestuursovereenkomst met het COA.

Op 17 oktober besloot het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met het verzoek van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) om Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen in te zetten als overnachtingslocatie voor asielzoekers.

Dat betekent dat het hotel vanaf 23 oktober kan worden ingezet als overnachtingslocatie. Of op die datum de eerste asielzoekers komen overnachten is afhankelijk van de planning van het COA.

Geen extra druk op woningmarkt

De gemeente onderzoekt verder of er mogelijkheden zijn om tijdelijke huisvesting te creëren voor onder andere vergunninghouders buiten de bestaande woningvoorraad om. Dat voorkomt extra druk op de huidige woningmarkt. Uiteindelijke doorstroming van vergunninghouders vanuit tijdelijke huisvesting naar een permanente woning zal pas op een later moment plaatsvinden. Dat kan zijn binnen onze gemeente naar een van de vele woningbouwprojecten de in de komende jaren gepland staan of buiten de gemeente als een vergunninghouder elders wil wonen. In dit onderzoek worden ook de kamers van het Fletcher hotel betrokken die niet voor de overnachting van asielzoekers worden ingezet. Over inzet van die kamers is nog geen besluit genomen.

Gastvrije ontvangst

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er tijdelijke opvang kan worden geboden in de vorm van deze overnachtingslocatie. Daarmee creëren we een gastvrije ontvangst voor mensen op de vlucht en kan de gemeente voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de opgave die er ligt.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen rondom de overnachtingslocatie in het Fletcher Hotel De Kempen en over opvang in het algemeen.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt.

Zie ook: www.coa.nl(externe link)

Waarom is extra opvang nodig voor asielzoekers?

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Ook op het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op dit moment te weinig plekken beschikbaar. Er zijn daarom dringend extra opvanglocaties nodig. De oproep voor extra opvang is gedaan aan alle gemeenten en veiligheidsegio’s in Nederland. Inmiddels is er op diverse plaatsen in Nederland noodopvang geregeld, maar er is altijd nog behoefte aan meer opvangplekken. De duur van die opvang verschilt per gemeente. Er zijn nog meer gemeenten in het land waar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mee in gesprek is voor een kortdurende, of langdurige opvang.

Hoeveel asielzoekers moeten we als gemeente huisvesten?

Onze gemeente heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de opvang van 50 asielzoekers.

Hoe komt het COA voor tijdelijke opvang terecht bij Fletcher Hotel De Kempen?

Na een oproep van het COA aan hotelketens in Nederland om capaciteit beschikbaar te stellen voor de tijdelijke opvang van asielzoekers, heeft Fletcher hotel De Kempen aan de Turnhoutseweg zich aangemeld bij het COA.

Hoe lang duurt deze tijdelijke opvang?

Alle asielzoekers die ons land binnenkomen moeten zich in Ter Apel melden voor een eerste registratie. Omdat het aantal aanmeldingen daar regelmatig zeer hoog is, zijn er op meerdere asiellocaties in Nederland extra identificatie- en registratiestraten ingericht. De asielzoekers krijgen daar een volledige screening.

Om de registratie te bespoedigen zet het COA het Fletcher hotel in als tussenstation. Dat betekent dat maximaal 45 asielzoekers (dat is de maximale capaciteit voor het registratieproces in Budel) aan het eind van de middag voor één overnachting in het hotel verblijven. De daaropvolgende dag vertrekken zij naar het asielzoekerscentrum in Budel waar zij de registratieprocedure doorlopen. Hiervoor moeten zij al vroeg in Budel aanwezig zijn. Na het registratieproces vertrekken de asielzoekers naar een tijdelijk onderkomen in een asielzoekerscentrum in Nederland. Zij keren dus niet terug naar het Fletcher hotel.

Het uitgangspunt is dat zij één nacht in het hotel verblijven en dan doorgaan naar Budel voor het registratieproces. In theorie zou het kunnen voorkomen dat stagnatie in Budel leidt tot een extra overnachting.

De inzet van het hotel als overnachtingslocatie duurt maximaal één jaar. Deze periode kan niet verlengd worden zonder het hele proces van besluitvorming opnieuw te doorlopen.

Waarom werkt gemeente Reusel-De Mierden mee aan deze opvang?

Het gemeentebestuur is blij met deze locatie voor tijdelijke opvang. Daarmee creëren we een gastvrije ontvangst voor mensen op de vlucht en kan de gemeente voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de opgave die er ligt.

Is er geen andere locatie beschikbaar in Reusel?

Op dit moment is behoefte aan tijdelijke opvang in de vorm van een overnachtingslocatie. De asielzoekers komen dus alleen om te overnachten, niet om voor langere periode te verblijven. 

Het aantal mensen dat op die locatie kan overnachten is gekoppeld aan het aantal personen dat de dag erna het registratieproces kan doorlopen in Budel. Fletcher Hotel De Kempen is uitgerust met voldoende overnachtingsplaatsen en facilitaire ondersteuning om de gewenste overnachtingen mogelijk te maken. Een andere locatie van deze omvang is in onze gemeente niet beschikbaar.

Komen er elke dag nieuwe mensen?

Dat is afhankelijk van de capaciteit voor het registratieproces in Budel.

Welke mensen komen er?

Het gaat om vluchtelingen die nog niet geregistreerd zijn.

Mogen de mensen het hotel uit?

Ja, zij zijn vrij om naar buiten te gaan.

Wordt er beveiliging geregeld?

Ja, het COA zorgt voor beveiliging op de momenten dat er asielzoekers aanwezig zijn.

Wanneer gaat de opvang in?

Het hotel kan vanaf 23 oktober 2023 worden ingezet als overnachtingslocatie. Of op die datum de eerste asielzoekers arriveren is afhankelijk van de planning van het COA.

Waar kan ik terecht als er iets is?

De locatie is 24 uur per telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 06 11 26 35 33. Je kunt ook een e-mail sturen naar de locatiemanager: Reusel-deMierden@coa.nl.

Staat het besluit al vast?

Op 3 oktober vergaderde de gemeenteraad hierover. De raad gaf aan het college wensen en bedenkingen mee. Het college nam de wensen en bedenkingen, zoals de basisafspraak voor een verblijf van één nacht, voldoende en 24/7 beveiliging wanneer er asielzoekers verblijven in het hotel, de 24/7 bereikbaarheid van de locatie voor omwonenden, regelmatige contactmomenten voor inwoners en evaluatiemomenten op in de bestuursovereenkomst met het COA.

Op 17 oktober stemde het college van burgemeester en wethouders in met het verzoek van het COA.

Alle stappen zijn doorlopen. Dat betekent dat het hotel vanaf 23 oktober kan worden ingezet als overnachtingslocatie.

Zijn er vrijwilligers nodig?

Waarschijnlijk is de inzet van vrijwilligers wenselijk. Meer informatie hierover hebben we op dit moment nog niet.

Wat is wat: vluchtelingen, asielzoekers en vergunninghouders, azc’s?

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in azielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze vergunninghouders of statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. De instroom van asielzoekers blijft hoog. Daar komt bij dat de doorstroom van vergunninghouders of statushouders vanuit de azc’s naar woningen als gevolg van de krapte op de woningmarkt laag is. Hierdoor is er op dit moment te weinig opvangcapaciteit.