Overnachtings- en opvanglocatie Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen

Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen dient als overnachtings- en noodopvanglocatie voor asielzoekers. Op deze pagina lees je hier meer over en vind je antwoord op veelgestelde vragen.

In juni 2023 hebben we in D’n Uitkijk en op onze eigen media een bericht geplaatst over de opgave die alle gemeenten hebben voor de huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en vergunninghouders. Zoals voor veel gemeenten is dat ook voor Reusel-De Mierden een flinke kluif. De instroom van vluchtelingen blijft hoog en de huidige opvanglocaties bieden onvoldoende plaatsen. Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers), in Nederland verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, zoekt dus voortdurend naar nieuwe en aanvullende mogelijkheden.

Gastvrije ontvangst

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er tijdelijke opvang kan worden geboden in de vorm van deze overnachtingslocatie. Daarmee creëren we een gastvrije ontvangst voor mensen op de vlucht en kan de gemeente voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de opgave die er ligt.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen rondom de overnachtingslocatie in het Fletcher Hotel De Kempen en over opvang in het algemeen.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt.

Zie ook: www.coa.nl

Waarom is extra opvang nodig voor asielzoekers?

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Ook op het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op dit moment te weinig plekken beschikbaar. Er zijn daarom dringend extra opvanglocaties nodig. De oproep voor extra opvang is gedaan aan alle gemeenten en veiligheidsegio’s in Nederland. Inmiddels is er op diverse plaatsen in Nederland noodopvang geregeld, maar er is altijd nog behoefte aan meer opvangplekken. De duur van die opvang verschilt per gemeente. Er zijn nog meer gemeenten in het land waar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mee in gesprek is voor een kortdurende, of langdurige opvang.

Hoeveel asielzoekers moeten we als gemeente huisvesten?

Onze gemeente heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers. Lees er hier meer over.

Hoe komt het COA voor tijdelijke opvang terecht bij Fletcher Hotel De Kempen?

Na een oproep van het COA aan hotelketens in Nederland om capaciteit beschikbaar te stellen voor de tijdelijke opvang van asielzoekers, heeft Fletcher hotel De Kempen aan de Turnhoutseweg zich aangemeld bij het COA.

Hoe lang duurt deze tijdelijke opvang?

Alle asielzoekers die ons land binnenkomen moeten zich in Ter Apel melden voor een eerste registratie. Omdat het aantal aanmeldingen daar regelmatig zeer hoog is, zijn er op meerdere asiellocaties in Nederland extra identificatie- en registratiestraten ingericht. De asielzoekers krijgen daar een volledige screening.

Om de registratie te bespoedigen zet het COA het Fletcher hotel in als tussenstation. Dat betekent dat maximaal 45 asielzoekers (dat is de maximale capaciteit voor het registratieproces in Budel) aan het eind van de middag voor één overnachting in het hotel verblijven. De daaropvolgende dag vertrekken zij naar het asielzoekerscentrum in Budel waar zij de registratieprocedure doorlopen. Hiervoor moeten zij al vroeg in Budel aanwezig zijn. Na het registratieproces vertrekken de asielzoekers naar een tijdelijk onderkomen in een asielzoekerscentrum in Nederland. Zij keren dus niet terug naar het Fletcher hotel.

Het uitgangspunt is dat zij één nacht in het hotel verblijven en dan doorgaan naar Budel voor het registratieproces. In theorie zou het kunnen voorkomen dat stagnatie in Budel leidt tot een extra overnachting.

De inzet van het hotel als overnachtingslocatie duurt maximaal één jaar. Deze periode kan niet verlengd worden zonder het hele proces van besluitvorming opnieuw te doorlopen.

Waarom werkt gemeente Reusel-De Mierden mee aan deze opvang?

Het gemeentebestuur is blij met deze locatie voor tijdelijke opvang. Daarmee creëren we een gastvrije ontvangst voor mensen op de vlucht en kan de gemeente voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de opgave die er ligt.

Is er geen andere locatie beschikbaar in Reusel?

Op dit moment is behoefte aan tijdelijke opvang in de vorm van een overnachtingslocatie. De asielzoekers komen dus alleen om te overnachten, niet om voor langere periode te verblijven. 

Het aantal mensen dat op die locatie kan overnachten is gekoppeld aan het aantal personen dat de dag erna het registratieproces kan doorlopen in Budel. Fletcher Hotel De Kempen is uitgerust met voldoende overnachtingsplaatsen en facilitaire ondersteuning om de gewenste overnachtingen mogelijk te maken. Een andere locatie van deze omvang is in onze gemeente niet beschikbaar.

Komen er elke dag nieuwe mensen om te overnachten?

Alleen personen die doorstromen voor het registratieproces in Budel blijven één of twee nachten in het hotel. De mensen die komen voor de noodopvang verblijven langere tijd in het hotel.

Mogen de mensen het hotel uit?

Ja, zij zijn vrij om naar buiten te gaan.

Wordt er beveiliging geregeld?

Ja, het COA zorgt voor beveiliging op de momenten dat er asielzoekers aanwezig zijn.

Wanneer gaat de opvang in?

Het hotel mag vanaf 23 oktober 2023 worden ingezet als overnachtingslocatie. Vanaf 24 april 2024 tot uiterlijk 23 oktober 2024 wordt het hotel ook ingezet als noodopvang voor asielzoekers. 

Waar kan ik terecht als er iets is?

De locatie aan de Turnhoutseweg is 24 uur per telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 06 - 85 93 06 24. De locatiemanager is digitaal te bereiken via reusel@tmopvang.nl.

Zijn er vrijwilligers nodig?

Waarschijnlijk is de inzet van vrijwilligers wenselijk. Meer informatie hierover hebben we op dit moment nog niet.

Wat is wat: vluchtelingen, asielzoekers en vergunninghouders, azc’s?

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in azielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze vergunninghouders of statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. De instroom van asielzoekers blijft hoog. Daar komt bij dat de doorstroom van vergunninghouders of statushouders vanuit de azc’s naar woningen als gevolg van de krapte op de woningmarkt laag is. Hierdoor is er op dit moment te weinig opvangcapaciteit.