De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kan je een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, word je eigenaar van de grond. Als je gaat pachten of huren mag je de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als je de grond wilt gebruiken voor landbouw.

Hoe werkt het?

  • Je kan grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door je een bod te laten doen.
  • Je kan grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
  • Je kan grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

Bouwen op grond

Je kan niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden. Je mag alleen bouwen als:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • Je een omgevingsvergunning hebt om te bouwen.
  • Je eigenaar bent van de grond óf je een opstal- of erfpachtrecht hebt op de grond.

Als je geen eigenaar bent van de grond en je hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet je toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

Wat moet ik doen?

Je onderzoekt of je het stuk grond dat je wilt kopen, huren of pachten voor jouw doel kan gebruiken:

  • Bekijk welke bestemming de grond heeft en welke regels voor de grond gelden. Dit doe je via het omgevingsloket.
  • Ga na wat je wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. Je bestelt dit bericht bij het Kadaster.

Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond. Stuur je verzoek per e-mail, voorzien van een tekening waaruit blijkt om welk stuk grond het gaat, de reden(en) van je verzoek en je (contact)gegevens.

Verschil tussen huur en pacht

Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

Bodemvervuiling

Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet je hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom altijd eerst een bodemonderzoek doen.

Grondprijzen

Op basis van de Nota Grondbeleid worden jaarlijks de prijzen voor grondverkopen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders via de grondprijzenbrief. De Grondprijzenbrief Gemeente Reusel-De Mierden 2024 kan je lezen op Overheid.nl.

Contactpersonen

Team Ruimtelijke Ontwikkeling

Heeft deze informatie u geholpen?