Hoe werkt Loket van A tot Z?

Bij het Loket van A tot Z kun je terecht voor informatie en advies en voor vragen over mogelijke voorzieningen op het terrein van welzijn, wonen, zorg en inkomensondersteuning. 

Gesprek met een loketconsulent

Om de vraag goed te kunnen beoordelen, gaan we met iedere cliënt een gesprek aan. Hiervoor komen we bij je op huisbezoek of wordt er een afspraak gemaakt bij Loket van A tot Z. Samen met de consulent doorloop je een aantal vragen. Zo brengen we samen jouw ondersteuningsbehoefte in kaart.

Bij het bespreken van mogelijke oplossingen kijken we eerst naar de 'eigen kracht'. Wat heb je zelf al gedaan? Wat kun je nog wel en/of is er in het eigen netwerk iemand die jou kan ondersteunen? Ook 'voorliggende voorzieningen' worden bekeken. Denk aan kinderopvang, zorgverlof of maaltijdvoorziening. Als in het gesprek blijkt dat de eigen kracht, het sociale netwerk en de voorliggende voorzieningen onvoldoende mogelijkheden bieden voor passende ondersteuning, wordt een individuele voorziening ingezet. Daarvoor moet er voldaan worden aan een aantal objectieve criteria.

Het uitgangspunt van onze manier van denken/kijken lees je in de verantwoordelijkheidsladder.

Cliëntondersteuning

Het is fijn als er bij het gesprek nog iemand aanwezig is (bijvoorbeeld een zoon/dochter of familielid) die jou kan ondersteunen bij uw hulpvraag. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor het inzetten van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuning kan professioneel ingezet worden door stichting MEE of door een vrijwilliger binnen deze gemeente. Als je deze ondersteuning wenst, kun je dit bij ons aangeven. Wij zorgen ervoor dat je in contact wordt gebracht met de juiste personen.
Als we jouw vraag of verzoek niet zelf af kunnen handelen, verwijzen we u naar de juiste instantie waarbij we je natuurlijk zo nodig ondersteunen.

Voor meer informatie over professionele cliëntondersteuning voor jezelf of voor een familielid of kennis verwijzen wij je naar MEE NL. Op de website van MEE NL vind je het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde MEE-kantoor. Het centrale telefoonnummer van MEE NL is 0900 - 999 88 88 (gebruikelijk telefoontarief).

Het team

Van links naar rechts: Birgitta van der Hulst, Liselotte van de Heuvel, Karlijn de Kwaadsteniet, Ineke Goverde, Marjon Schoormans en Tieneke van der Waerden.

Meer weten over ons team? Klik op onderstaande button.

 Het team van Loket van A tot Z