Van links naar rechts: Birgitta van der Hulst, Liselotte van de Heuvel, Karlijn de Kwaadsteniet, Ineke Goverde, Marjon Schoormans en Tieneke van der Waerden.

Bij ons kunt u terecht voor informatie en advies en voor vragen over mogelijke voorzieningen op het terrein van welzijn, wonen, zorg en inkomensondersteuning. 

Gesprek met een loketconsulent

Om uw vraag goed te kunnen beoordelen, gaan we met iedere cliënt een gesprek aan. Hiervoor komen we bij u op huisbezoek of wordt er een afspraak gemaakt bij Loket van A tot Z. Samen met de consulent doorloopt u een aantal vragen. Zo brengen we samen uw ondersteuningsbehoefte in kaart.

Bij het bespreken van mogelijke oplossingen kijken we eerst naar uw 'eigen kracht'. Wat heeft u zelf al gedaan? Wat kan u nog wel en/of is er in uw netwerk iemand die u kan ondersteunen? Ook 'voorliggende voorzieningen' worden bekeken. Denk aan kinderopvang, zorgverlof of maaltijdvoorziening. Als in het gesprek blijkt dat de eigen kracht, het sociale netwerk en de voorliggende voorzieningen onvoldoende mogelijkheden bieden om u passend te ondersteunen, wordt een individuele voorziening ingezet. Daarvoor moet er voldaan worden aan een aantal objectieve criteria.

Het uitgangspunt van onze manier van denken/kijken leest u in de verantwoordelijkheidsladder.

Cliëntondersteuning

Het is fijn als er bij het gesprek iemand aanwezig is (bijvoorbeeld een zoon/dochter of familielid) die u kan ondersteunen bij uw hulpvraag. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor het inzetten van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuning kan professioneel ingezet worden door stichting MEE of door een vrijwilliger binnen deze gemeente. Als u deze ondersteuning wenst, kunt u dit bij ons aangeven. Wij zorgen ervoor dat u in contact wordt gebracht met de juiste personen.
Als we uw vraag of verzoek niet zelf af kunnen handelen, verwijzen we u naar de juiste instantie waarbij we u zo nodig ondersteunen.

Voor meer informatie over professionele cliëntondersteuning voor uzelf of voor uw familielid of kennis verwijzen wij u naar MEE NL. Op de website van MEE NL(externe link) vindt u het telefoonnummer van het dichtsbijzijnde MEE-kantoor. Het centrale telefoonnnummer van MEE NL is 0900 - 999 88 88 (gebruikelijk telefoontarief).