Als huishoudens hun energierekening niet of amper nog kunnen betalen, spreken we van energiearmoede. Door de hoge energieprijzen is het aantal huishoudens dat te maken heeft met energiearmoede flink gestegen. In onze gemeente gaat het om ruim 300 huishoudens.

Energiearmoede kent verschillende vormen. Denk aan:

  • huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen;
  • hoge energiekosten door een slecht geïsoleerd huis, maar niet genoeg geld hebben om dit aan te pakken;
  • huishoudens die bijvoorbeeld slechts één ruimte in huis verwarmen, om zo kosten te besparen.

Eenmalige energietoeslag 2023

Ook in 2023 ontvangen inwoners uit de Kempengemeenten met een laag inkomen de energietoeslag. De energietoeslag bedraagt € 1300. We betalen de energietoeslag automatisch uit aan inwoners die al bij ons bekend zijn en die aan de voorwaarden voldoen. Zij hoeven hiervoor dus zelf geen aanvraag in te dienen en ontvangen de energietoeslag in december op hun rekening.

Ben je bij ons bekend, dan heb je van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening een brief ontvangen over de energietoeslag 2023. Je bent bij ons bekend als je bijvoorbeeld in de maand september een bijstandsuitkering ontving of als je zelf de energietoeslag 2022 hebt aangevraagd en ontvangen.

Heb je een brief ontvangen van MD over de energietoeslag? Dan hoef je nu niets te doen. Je hoeft zelf geen aanvraag in te dienen en ontvangt de energietoeslag vanzelf op je rekening als je nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Blijkt uit de controle dat je nu niet meer aan de voorwaarden voldoet of als er vragen zijn dan ontvang je altijd een nieuwe brief waarin we uitleggen wat je kunt doen.

Heb je niet eerder de energietoeslag gehad? Maar denk je daar wel recht op te hebben? Zodra het mogelijk is om zelf een aanvraag in te dienen, vind je het aanvraagformulier samen met alle aanvullende informatie en de voorwaarden terug op www.kempengemeenten.nl/energietoeslag(externe link). Heb je vragen? Neem dan contact op met Maatschappelijke Dienstverlening via 0497-745544 of md@kempengemeenten.nl.

Structurele oplossingen

Voor structurele verlaging van de energiekosten van huishoudens in energiearmoede is geld beschikbaar vanuit het Rijk. Dit geld mogen we niet direct betalen aan deze huishoudens. We gebruiken dit geld om deze doelgroep te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Hiervoor bewandelen we twee sporen:

Spoor 1: tips en spullen om energie te besparen in huis

Heb je in 2022 een energietoeslag ontvangen? Dan heb je van ons een brief ontvangen, waarmee je je kunt aanmelden voor een gratis bezoek van een energieambassadeur. De energieambassadeur is een vrijwilliger uit onze gemeente die het leuk vindt om andere inwoners te helpen om energie te besparen. Hij of zij heeft een speciale training gevolgd bij energiecorporatie KempenEnergie.

Samen met jou bekijkt de energieambassadeur de woning. Hij geeft tips op maat om energie te besparen in huis en kan kleine energiebesparende materialen bestellen. Zowel het bezoek als de materialen zijn voor bewoners gratis. De coördinatie van de inzet van de energieambassadeurs is in handen van onze welzijnsorganisatie CordaadWelzijn.

Je kunt je nog steeds aanmelden voor een bezoek.

Meer informatie

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Marit van Dooren via m.vandooren@reuseldemierden.nl / 088 497 0166 of Marcha Jansen marcha.jansen@reuseldemierden.nl / 088 497 0346.

Spoor 2: (financiële) hulp bij het isoleren van je koopwoning

Via dit spoor willen we particuliere woningeigenaren die leven in energiearmoede gaan ontzorgen en (deels)financieren in het nemen van grote isolerende maatregelen (spouw-, dak-, raam- en/of dakisolatie). Dit project is nog in ontwikkeling.

Energiecoaches Goedkope Energie

Twijfel je of je bij je huidige energieleverancier moet blijven? Neem dan contact op met de energiecoaches van Goedkope Energie via Gezondverzekerd.nl.

Zij staan klaar met persoonlijk advies en kunnen je ook helpen met overstappen. Kijk voor meer informatie over dit aanbod en hoe je contact kunt opnemen met hen op www.kempengemeenten.nl/energie(externe link)

KempenEnergie

Ook KempenEnergie kan u helpen bij het besparen van energie. Bij het energieloket kunt u binnenlopen voor advies over hoe u energie kunt besparen. Ook zijn er energiecafés en online energie workshops. Kijk voor het totale aanbod op: www.kempenenergie.nl(externe link) of stuur een mail naar info@kempenenergie.nl.

Vragen?

Heb je vragen over de hulp bij energiearmoede? Neem dan contact op met: