Wil je meedenken of meepraten met de raad of gewoon je mening laten horen? De gemeenteraad komt graag met je in contact. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Inspreekrecht voor burgers; laat je stem horen

Wil je gebruikmaken van het inspreekrecht voor burgers tijdens een raads- of commissievergadering? Aanmelden is verplicht en kan eenvoudig door contact op te nemen met griffie@reuseldemierden.nl. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de betreffende vergadering. Voor meer informatie hierover, ga naar de pagina 'Inspreekrecht voor burgers'. 

De griffie

De raadsgriffier is de eerste adviseur van de raad. Bij de griffie kun je terecht met alle vragen over de gemeenteraad, raadsvergaderingen en inspraak. Neem contact op via e-mail: griffie@reuseldemierden.nl of bel naar 0497 - 650 650.

Samenstelling griffie

  • Griffier:                             Leny van Leersum
  • Griffiemedewerker:        Mieke van Rooij - Scholten

Burgerinitiatief

Wil je dat de gemeenteraad zich over een idee, probleem of oplossing buigt? Met een zogenoemd burgerinitiatief kun je een onderwerp op de raadsagenda laten plaatsen. Alle spelregels voor het indienen van een burgerinitiatief zijn terug te vinden in de Verordening Burgerinitiatief.